Gå direkt till innehåll
Bild ur Åke Hodells bok Law and Order Inc från 1970
Bild ur Åke Hodells bok Law and Order Inc från 1970

Pressmeddelande -

Motstånd: Allt ljus på den poetiska rebellen Åke Hodell på Tensta konsthall i höst

25.9 2020– 17.1 2021
Pressvisning 25.9 2020 kl 9.30. Anmäl till 
paulina@tenstakonsthall.se

Han var stridspiloten som blev poetisk rebell och språklig förnyare i motståndets och antikrigsrörelsens tjänst i gränslandet mellan satir, ljudpoesi och samhällskritik. Åke Hodell utgjorde motorn i ett experimenterande avantgarde i Sverige från femtiotalet och framåt och höstens utställning, initierad och curerad av musikjournalisten Elena Wolay och konstnären Fia Backström, blir en re-aktivering av flera av Hodells centrala verk i form av utställning, workshops, konserter och performances.

I Åke Hodells konstnärskap finns en linje som går från ett modernistiskt förhållningssätt i språket på 1950-talet till konkreta, ljudbaserade verk från början av 1960-talet. Han var tidigt ute med politiska och antinazistiska budskap. Hans folkligaste kvarlåtenskap är antagligen hejaramsan ”Sassa Brassa Mandelmassa” samt pjäsen Rännstensungar, som även filmatiserades.

Utställningen Åke Hodell: Motstånd presenterar flera av hans mest kända verk, bland annat Igevär (1963), Orderbuch (1965), Where is Eldridge Cleaver (1969), och Strindbergiana (1987) men också mindre kända arbeten. Hodells verk utgör inspirationskällan till ett program med live-akter där inbjudna musiker och ljudpoeter på olika sätt relaterar till Hodells verk. Live-akterna kommer inte bara aktivera utställningen utan också lyfta fram Hodells förmåga att både utmana konsten och samhällsklimatet. Utöver utställningen finns två trycksaker av Wolay och Backström, som också står för utställningsarkitekturen.

Åke Hodell (1919 – 2000) var stridspilot under andra världskriget men blev snart övertygad antimilitarist. 1941 kraschade han med sitt plan, men överlevde mirakulöst. Hans liv fick en ny vändning och han började att skriva poesi. Redan som barn hade han kommit i kontakt med litteratur, skådespelare, författare och teater genom sin pappa Björn Hodell, som var chef för Södra Teatern. Konstnärligt rörde sig Hodell mellan konkret poesi, scenkonst, performance och radiospel. Allt påverkat av tiden han levde i. I sextiotalets Sverige räknas han som en av centralgestalterna för ljudkonst och text-ljudkomposition. Under 1970-talet arbetade Hodell med producenter på Sveriges Radio för att skapa en ny form av experimentell radioteater, vilket resulterade i ljudverk som apartheidkritiska Mr Smith in Rhodesia, som ansågs alltför kontroversiell och fick sändningsförbud i femton år.

Elena Wolay och Fia Backström om utställningen:
Vi anser att vår samtid behöver Åke Hodells utmanande konstnärskap idag mer än någonsin och vill därför möjliggöra en utställning med Hodells verk i Tensta. För att lyfta fram samtida sätt att arbeta experimentellt med en liknande motståndskraft vill vi skapa en dialog mellan Hodells verk och det lokala konst- och musiklivet.

Om curatorerna
Elena Wolay är en av de mest drivande krafterna på Sveriges alternativa musikscen. Hon är verksam som musikjournalist, arrangör, föreläsare samt är grundare av plattformen Jazz Är Farligt, som bland annat utgörs av en livefestival och en tidskrift. Elena Wolay är en återkommande röst i Sveriges Radio P2, även med egna produktioner. 2017– 2019 var hon curator för Uppsala konsert & kongress bland annat med en fluxus-festival. Tidigare har Wolay suttit som ledamot i Bedömningskommittén för Nordiska rådets musikpris, expert i arbetsgruppen för Kulturrådets fonogramstöd, sakkunnig i beredningen av bidrag till musikarrangörer på Kulturrådet samt som sakkunnig för Kulturförvaltningen Stockholm stad. Wolay har även arbetat som konstnärlig ledare på InKonst i Malmö. För närvarande sitter hon som ledamot i det Konstnärliga rådet för Statens Musikverk.

Fia Backström är konstnär, pedagog, och skribent verksam i New York. I sin kontextspecifika praktik problematiserar hon kollektivitetens sammanhållande band. Arbetet skiftar från projekt inbegripande institutionella ramverk och deltagare, textbaserade performances till fotografi och installations-baserade utställningar. Backströms verk har visats på bland annat Centre Pompidou, Paris (2019); Moderna Museet, Stockholm (2019, 2010); MUSAC, Léon (2014); Museum of Modern Art, New York (2010), Tranzit, Prag (2008); och Serpentine Gallery, London (2007) och finns representerad i Moderna Museets och Whitney Museums samlingar. Hon representerade Sverige vid Venedigbiennalen 2011 och deltog i Whitneybiennalen 2008. Böcker i urval: COOP A-Script, Primary Information (2016) och Fia Backström, Sternberg press (2011). Hennes texter har publicerats i bland annat Artforum, Art on Paper och North Drive Press. Hon innehar en professur på Cooper Union och har lett fotografiavdelningen på MFA-programmet på Bard College i New York.

Säkerhet: Evenemangen kommer att äga rum i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer med totalt max femtio föranmälda personer närvarande i eventlokalen. I möjligaste mån kommer framträdanden, performance och samtal att sändas live och även vara tillgängliga i efterhand. Med reservation för förändringar.

Tensta konsthall stöds av bland annat Stockholms stad, Kulturrådet, Region Stockholm, FfAI - Foundation for Arts Initiatives och Skandia - Idéer för livet. Projektet har erhållit särskilt bidrag från Musikverket och Stockholms stad.

Pressbilder kommer inom kort. 

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Paulina Sokolow

Paulina Sokolow

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073 673 05 78

Välkommen till Tensta konsthall!

Tensta Konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta Konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.

Tensta konsthall
Taxingegränd 10
163 64 Spånga