Gå direkt till innehåll
Sandi Hilal och Alessandro Petti, Stateless Heritage, 2015
Sandi Hilal och Alessandro Petti, Stateless Heritage, 2015

Pressmeddelande -

Ny utställning på Tensta konsthall - Hurting and Healing: Tänk dig ett annat kulturarv


Tensta konsthall, 19.3 – 28.8 2022

Vårens utställning Hurting and Healing: Tänk dig ett annat kulturarv vill ställa frågan: Hur kan samhällen och organisationer som formats av europeiska kunskapssystem avkolonisera förståelsen av kulturarv? I det här projektet har Charles Esche, chef på Van Abbemuseum, tillsammans med Tensta konsthall tittat närmare på hur den etablerade västerländska uppfattningen av kulturarv kan utmanas och omdefinieras i dialog med en rad konstnärer, forskare och gästcuratorer.

Utställningen har sin grund i Palestina och ett nära samarbete mellan Charles Esche och konstnärerna/arkitekterna Sandi Hilal och Alessandro Petti. I verket Stateless Heritage spekulerar de kring vad som skulle hända om man utnämnde flyktinglägret Dheisheh i Palestina som ett av Unescos världsarv, med samma status som exempelvis pyramiderna i Giza, Birka eller Taj Mahal. I form av ljuslådor och fotoalbum refererar installationen till lägret och dess koppling till de byar som ett stort antal människor tvingades lämna 1948. Dheisheh, som bildades 1949, kan förstås som ett permanent, tillfälligt samhälle i en statslös nation som existerar både inom och i motsättning till FN:s regelverk. Genom att föreslå samhället Dheisheh som något värt att bevara och vårda, skiftas villkoren för hur ett världskulturarv kan uppstå för ett ögonblick. Kan exilen leda oss mot en annan förståelse av behovet av nationalstater? Vad ska bevaras när ockupationen av Palestina väl blir ett historiskt minne?

Utifrån den här centrala frågan rör sig utställningen mot ett antal verk som presenterar konkreta förslag till att lyfta fram nya kulturarv eller förskjuta, vrida och vända på existerande uppfattningar om hur dåtiden verkar i vår tid och framåt. Flera verk behandlar den historiska koloniala exploateringen och den ojämlikhet och förödelse som orsakats av den globala kapitalismen. Här kan nämnas Jonas Staals dokumentära bilder från Rojava, en kurdisk stat i vardande samt Taus Makhachevas balansakt där museimålningar förflyttas av en lindansare mellan två bergstoppar i Kaukasus, och en installation med målningar på temat landexploatering i Brasilien och Namibia av Otobong Nkanga. Vidare visas Renzo Martens & CATPC:s skildring av en kulturarvskonflikt mellan en grupp konstnärer från Demokratiska republiken Kongo och ett amerikanskt museum. Utställningen kommer också att innehålla verk av Katarina Pirak Sikku, FCNN och Jeannette Ehlers & LaVaughn Belle m fl som på olika sätt förhåller sig till Skandinaviens koloniala förflutna och framtid.

En stor del av verken kommer från Van Abbemuseum i Eindhoven som har bearbetat sin koloniala historia tillsammans med konstnärer i en rad utställningar, seminarier och publikationer de senaste åren. I samband med utställningen genomförs ett rikt program i dialog med konsthistorikern Mårten Snickare som undervisar i postkoloniala studier på Stockholms universitet och som har forskat på den svenska stormaktstidens koloniala troféer och spekulerat i museiföremålens potentiella framtid. Serien “En annan blick på …” är ett antal besök till platser och samlingar med syfte att diskutera hur uppfattningen om kulturarv har skiftat genom århundradena under påverkan av kolonialism, post- och neokolonialism till den punkt där vi befinner oss idag.

Tillsammans med curatorerna Tawanda Appiah och Mmabatho Thobejane arrangeras två evenemang som behandlar hur ljud har uppfattats och använts som kulturarv hos svarta grupper över hela världen. I sitt arbete placerar de diskussionen om kulturarv i det immateriella, bortom nationsbygget, och prövar ljud som en plats fylld av affekt, minne, puls, solidaritet och andlighet genom tid och rum. De utgår från och utvidgar svarta ljudtraditioner för att utforska hur dessa levs och upplevs i en svensk kontext, och hur de överlappar med traditioner från den afrikanska kontinenten och den vidgade diasporan. De två evenamangen omfattar performance, deep listening sessions samt (om)tolkningar av musikarkiv och genomförs med ett antal konstnärer i samarbete med Lyssningsrummet på Kungl. Konsthögskolan.

Under våren genomförs en antirasistisk läsecirkel för unga vuxna kring Frantz Fanons klassiker Jordens fördömda (1961) om rasism, maktstrukturer och kolonialism. Gruppen träffas vid fyra tillfällen på tisdagskvällar och diskuterar dagens situation och egna erfarenheter i relation till rasismens historia och de idéer som gjort Fanon till en av vår tids viktigaste tänkare. Alla deltagare får boken gratis. Läsecirkeln leds av Shahram Khosravi, professor i socialantropologi vid Stockholms universitet, och genomförs i samarbete med Tensta bibliotek.

Medverkande konstnärer: Brook Andrew, DAAR (Decolonizing Architecture Art Research) Sandi Hilal & Alessandro Petti, Jeannette Ehlers & La Vaughn Belle, FCNN (Feminist Collective with Non Name), Edi Hila, Patricia Kaersenhout, Manjot Kaur, Taus Makhacheva, Rabih Mroué, Renzo Martens & CATPC (Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise), Otobong Nkanga, Katarina Pirak Sikku och Jonas Staal.

Hurting and Healing: Tänk dig ett annat kulturarv genomförs i samarbete med Van Abbemuseum i Eindhoven, Kungl. Konsthögskolan, Mårten Snickare/Accelerator/Stockholms universitet och Tensta bibliotek med stöd av Mondriaan Fund och Delegation of Flanders in the Nordic Countries / Belgiens ambassad.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Wasim Harwill

Presskontakt Kommunikatör & grafisk formgivare 070 747 54 04

Välkommen till Tensta konsthall!

Tensta Konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta Konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.

Tensta konsthall
Taxingegränd 10
163 64 Spånga