Gå direkt till innehåll
Perspektiv från periferin: Från arbetarklass till klass utan arbete?

Pressmeddelande -

Perspektiv från periferin: Från arbetarklass till klass utan arbete?

Revolution Poetry och Tensta konsthall kommer på inbjudan av Dramaten att samarrangera en performance med titeln Perspektiv från periferin: Från arbetsklass till klass utan arbete? Eventet kommer att äga rum på Tensta Konsthall den 6 maj 2013, 16.00 – 17.00 i samband och samklang med Dramatens nedslag En förlorad generation – röster från den nya arbetslösheten. Revolution Poetry står för föreställningen och Tensta konsthall för lokal och teknik.


Perspektiv från periferin: Från arbetarklass till klass utan arbete?

Brev från gränslandet

Ofta talas det om den svenska ungdomsarbetslösheten i alarmerande ton men statistisk är inte statisk och beroende på vem som tillfrågas varierar siffrorna kraftigt. När aktörer inom svenskt näringsliv tacklar problematiken så sägs det att ungdomsarbetslösheten ligger på illavarslande 25 procent alltmedan prognoser ifrån Arbetsförmedlingen pratar om en reell arbetslöshetsnivå på ”måttliga” 6-7 procent varav andra agenter med arbetsmarknadsanknytning producerar siffror som kanske gifter sig bättre med deras agenda.

Hur det än är med den saken så är ungdomsarbetslösheten ett stort samhällsproblem som skapar stora trösklar till vuxenvärlden. Det största bekymret är kanske inte ens arbetslösheten per se utan de osäkra arbetsvillkor som ungdomar tvingas utstå. För ”Generation Y eller ”The Lost Generation” (...) den generation som inte får bli vuxna” och som istället fastnat i ett socialt ingenmansland – arresterade i en grumlig gråzon mellan ungdomen och vuxenvärlden – får arbetslöshet en särskild innebörd. Dagens svenska ungdomar, särskilt de som är socioekonomiskt underprivilegierade och mörkare i skinnet, rör sig i gränslandet mellan arbetslöshet och lösa arbeten. Och om rikssnittet på ungdomsarbetslösheten är hög så är den i somliga landsorter och miljonprograms- områden avgrundsdjup. Mot bakgrund av segregationen på arbetsmarknaden så är det knappast storvulet att fråga om vi bevittnar skiftet ifrån en arbetarklass till en klass utan arbete?

Revolution Poetry i samarbete med Tensta konsthall kommer, i en performance med rubriken Perspektiv från periferin: Från arbetarklass till klass utan arbete?, att ställa frågan på sin spets med dramaturgiska verktyg hämtade ifrån en fusion av kulturformer och konstnärliga uttryck där det talade ordet, i form av Spoken Word, kommer att stå i centrum.

Program, 16.00 – 17.00

16.00 – 16.10
Tal av Barakat B. Ghebrehawariat: Välkommen till skamhället

16.10 – 16.45
Poesi av: Nachla Vargas, Yodit Girmay-Abraha, Meron
Mangasha & Alladin

Del I: Här bjuder poeterna på en koordinerad performance där publiken får ta del av en ”stafettpoesi” eller en medley utifrån en gemensam berättelsebank.

Del II: I det här avsnittet får poeterna göra fria tolkningar utifrån rubriken ”ungdomsarbetslöshet”

16.45 – 17.00
Nyskriven pjäs av teaterkollektivet Ardour på temat ungdomsarbetslöshet.

Tensta konsthall
Taxingegränd 10
163 04 SPÅNGA

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Paulina Sokolow

Paulina Sokolow

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073 673 05 78

Välkommen till Tensta konsthall!

Tensta Konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta Konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.

Tensta konsthall
Taxingegränd 10
163 64 Spånga