Gå direkt till innehåll
Taxingeplan, Tensta. Foto: Tensta konsthall
Taxingeplan, Tensta. Foto: Tensta konsthall

Pressmeddelande -

Tensta konsthall bjuder in till open call med fokus på konst, arkitektur och visionär stadsomvandling

En igenbommad fritidsgård, ett nedstängt tidigare prisbelönat gymnasium och ett folkets hus ritat av en stjärnarkitekt till försäljning på öppna marknaden. Det är Tensta konsthalls närmaste grannar i en stadsdel som blev Sveriges första förverkligade etapp inom miljonprogramssatsningen på sextiotalet. Med en open call välkomnas nu konst, arkitektoniska förslag, form, performance, film och sociala idéer med sikte på en jurybedömd utställning som öppnar i oktober.

Från och med idag kan konstnärer, arkitekter, samhällsvisionärer och formgivare skicka in förslag till Tensta konsthall. Projektet kan beskrivas som en fältstudie med fokus på ett ”imaginativt” eller radikalt samhällsbygge, lokal närvaro, grannskapsorganisering och visionär stadsomvandling. Förhoppning är att delar av programmet ska kunna genomföras i närliggande lokaler som av olika anledningar idag är stängda för verksamhet.

Att koppla upp sig mot världen genom det lokala har varit ett signum i Tensta konsthalls tjugoåriga historia. Under årens lopp har utställningar och projekt ofta fokuserat på frågor om att dela lösningar, hitta nya strukturer och gemenskaper när gamla försvinner, kunskap som idag efterfrågas och premieras mer än någonsin. Samtidigt har bostadsfrågan åter seglat upp på den politiska dagordningen. Nu öppnar Tensta konsthall en open call på temat som ska resultera i en utställning och programserie med start i oktober.

–Syftet med den här undersökningen är att inventera och knyta kontakt med verksamma konstnärer och arkitekter i Tensta och Stockholmsregionens norra delar, men också inspel av internationella praktiker. Dessutom vill vi aktivera stängda lokaler i närområdet. Drömmen vore till exempel ett ljudverk i Tensta träff, performancehelg i ljusgården på Tensta gymnasium eller ett fullmatat program om boendets villkor och det allmännas status. Här finns mycket kunskap att hämta från olika discipliner, från egna erfarenheter och från historiens glömda skåp, säger Cecilia Widenheim.

Utställningen bygger dels på open call riktat till verksamma konstnärer såväl som arkitekter och organisationer eller grupper med fokus på samhällsbygge och stadsomvandling. Projektet sker i samverkan med Konstförmedlare för förändring, den kurs som hållits inom ramen för EU-projektet Agents of Change på Tensta konsthall, och i dialog med andra samarbetspartners. Det kostar ingenting att delta. Juryn aviseras inom kort.

Projektet kan ses som en fortsättning på sommarens satsning Aktion Taxingeplan, där konsthallen ”tagit över” ett torg utan officiellt namn och skapat ett uterum med bland andra konstnären Bella Rune och Kvinnors byggforum. Därutöver fortsätter vi producera nya avsnitt i podden Lekrum, livsrum och gröna lungor där lyssnaren genom intervjuer får ta del av samtal kring stadsplanering, politik och forskning i det sena 1900-talets idébildning i allmänhet och Tensta och Järvas utveckling genom de senaste 50 åren i synnerhet.

Här är ansökningsformuläret: 

Sökes: Konst, form, performance, programidéer, interventioner, foto, film, arkitekturskisser / modeller, social organisering, tidskriftsidéer.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Wasim Harwill

Presskontakt Kommunikatör & grafisk formgivare 070 747 54 04

Välkommen till Tensta konsthall!

Tensta konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta Konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.

Tensta konsthall
Taxingegränd 10
163 64 Spånga