Gå direkt till innehåll
The Stuart Hall Project – Sverigepremiär på Tensta konsthall

Pressmeddelande -

The Stuart Hall Project – Sverigepremiär på Tensta konsthall

Filmvisning på torsdag 20 mars, 18:30

THE STUART HALL PROJECT
regi John Akomfrah

Forskaren Stuart Hall (1932-2014) har varit närvarande i den globala samhällsdebatten i nästan 60 år och är en central röst inom allt från den brittiska nya vänstern, till feministisk kulturanalys och postkoloniala studier. I John Akomfrahs The Stuart Hall Project vävs ett porträtt samman från arkivbilder och ljudfragment, och skapar en lika politisk som personlig dialog kring minne, identitet och vår tidsålders dramatiska historia.

Med utgångspunkt i filmen samtalar Karen Alexander, skribent och filmcurator baserad i London, Ylva Habel, forskare och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola samt Michael Barrett, intendent och forskare i samtida afrikansk och afrodiasporisk kultur om John Akomfrahs film The Stuart Hall Project.

Moderator: Ulrika Flink, assisterande curator på Tensta konsthall. På engelska. I samarbete med CinemAfrica.

Ylva Habel är fil dr i filmvetenskap och lektor och forskare inom film- och medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola. Habel forskar om representationer av ras och hudfärg inom film och populärkultur.

Michael Barrett sitter i styrelsen för filmfestivalen Cinemafrica och forskar i samtida afrikansk och afrodiasporisk kultur och kontextualisering. Barrett är Afrikaintendent på Etnografiska Museet.

Karen Alexander är frilansande filmcurator, skribent och lektor på Royal College of Art, London. Alexander har bidragit med artiklar till Sight & Sound, Vertigo samt organiserat ett stort antal filmprogram, konferenser och utställningar utifrån sina intresseområden - representation, genus, identitet och independentfilm.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Paulina Sokolow

Paulina Sokolow

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073 673 05 78

Relaterat material

Välkommen till Tensta konsthall!

Tensta Konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta Konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.

Tensta konsthall
Taxingegränd 10
163 64 Spånga