Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

TRIO ABC på Tensta Konsthall

Tensta Konsthall följer nu upp framgången med de utsålda föreställningarna av Öyvind Fahlströms "Det hårda ochdet mjuka - boord, konkret teaterstycke i två akter" med en nytolkning av Yvonne Rainer klassiska dansföreställning Trio A. Verket presenterades för första gången år 1966 av The Judson Dance Theater i New York.

TRIO ABC är koreograferad av Tanja Tuurala som kommer att använda sig av flera av de ursprungliga momenten från Yvonne Rainers inflytelserika verk för att sedan omtolka dem så att de speglar det sociala och politiska sammanhang som är Tensta år 2010, snarare än Greenwich Village på 60 talet. TRIO ABC är ett samarbete med Rani Alhallak, en ung dansare och student från Tensta Arkitekturskolan, vilket ger ytterligare en politisk dimension till det ursprungliga verket. Tanja Tuurala beskriver det på följande sätt;

"Trio A landar i Tensta. Lokala rörelser influerar. Trio A reser genom tiden. Musik och rörelser till musik förekommer. Varje föreställning vigs åt ett viktigt tema som antingen en av dansarna vill uppmärksamma eller någon annan. Temat meddelas i samband med föreställningen."

Ursprungligen uppstod Trio A med en tydlig feministisk och politisk avsikt att sublimera den voyeuristiska aspekten av dans. Kroppen, och då framförallt den kvinnliga kroppen, rekontextualiserades utan det koketta och förföriska rörelsemönster som ofta förknippas med den modernistiska dansen. Den sexuella frigörelsen sågs i första hand som just en frigörelse men den blev också snabbt en annan form för förtryck. Rainers verk är kritiskt positionerat som ett ifrågasättande av förhållandet mellan publiken och dansarna. I Trio A tar dansarna aldrig ögonkontakt med betraktaren och förkastar därmed all form av intimitet genom att vägra möta "blicken". TRIO ABC är inte mindre politisk men det finns betydande skillnader. Även om Yvonne Rainer och The Judson Dance Theater ville beröra frågor om ras och etnicitet, skulle det vara fel att se detta som enda fokus. Att utföra Trio A i Tensta är ett erkännande av den plats av olikheter som Tensta representerar. Föreställningen är en duett mellan en erfaren dansare och en novis. I detta avseende följer Tuurala Rainers ursprungliga plan om att skapa ett stycke utan koppling till den professionella dansvärlden. I många av de versioner som har iscensatts har både dansare och icke-dansare medverkat och en del av det ursprungliga syftet var ett förnekande av den utbildade dansarens kropp som enda ägare av dansen som konstform. Det kommer att bli fascinerande att se hur ett klassiskt postmodernistiskt dansverk tar ännu en vändning.

För mer information var god kontakta William Easton: william@tenstakonsthall.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


TENSTA KONSTHALL, TAXINGEGRÄND 10, BOX 4001, 163 04 SPÅNGA
T: 08-36 07 63 | F: 08-36 25 60 | ÖPPET ONS-LÖR 12.00-17.00

Kontakter

Wasim Harwill

Presskontakt Kommunikatör & grafisk formgivare 070 747 54 04

Välkommen till Tensta konsthall!

Tensta konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta Konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.

Tensta konsthall

Taxingegränd 10
163 64 Spånga