Gå direkt till innehåll
Vad gör en konstinstitution? Hör Sofía Hernández Chong Cuy, Kate Fowle och Lena From prata om den mobila konstinstitutionen.

Pressmeddelande -

Vad gör en konstinstitution? Hör Sofía Hernández Chong Cuy, Kate Fowle och Lena From prata om den mobila konstinstitutionen.

Vad gör en konstinstitution?

Seminarium 4: Över allt

Torsdag 29 mars 18:30—21:00 på Tensta konsthall

Över allt: Sofía Hernández Chong Cuy om Patricia Phelps de Cisneros Foundation och Kate Fowle om Independent Curators International. Lokal respondent: Lena From, Stockholm Konst. Om den mobila konstinstitutionen som arbetar med varierande samarbetspartners på olika platser.

Seminarieserien Vad gör en konstinstitution? handlar om ett urval konstinstitutioner och hur de fungerar. Seminarierna och föreläsningarna diskuterar bl a vilken typ av konst dessa institutioner arbetar med och på vilket sätt, hur de är finansierade och styrda, hur deras historia ser ut och hur de relaterar till lokala och internationella sammanhang. Kort sagt, hur de själva ser sin egen funktion och hur den funktionen uppfattas av andra. 

I en tid när konstvärlden utvecklas mot underhållning och tidsfördriv är det viktigt att undersöka vad specifika institutioner kan erbjuda konsten och konstnärerna, men även den lokala orten, scenen mm. I korthet: Hur kan konstinstitutionen vara en del av den offentliga sfären?

Vid varje seminarietillfälle deltar två internationella föreläsare samt en lokal respondent. Varje tillfälle inleds med en offentlig föreläsning på Tensta konsthall, följt av ett slutet seminarium med de inbjudna talarna på Konstfack nästkommande dag. Serien presenteras september 2011—maj 2012. Serien är ett samarbete mellan Konstfacks

Sofía Hernández Chong Cuy

Sedan 2011 är Sofía Hernández Chong Cuy curator för samtida konst vid Colección Patricia Phelps de Cisneros, en organisation som har ambitionen att öka förståelsen och medvetenheten för Latinamerikas betydelse i konst- och idéhistorien. Dess syfte är också att stödja innovation, utbildning, kreativitet och forskning inom latinamerikansk konst. CPPC stödjer även professionell utveckling av latinamerikanska konstnärer, curatorer och universitetsutbildade genom stipendier och samarbeten. Aktuella initiativ innefattar bl a ett samarbete med Hunter College, New York för att sammanställa Patricia Phelps de Cisneros Professor of Latin American Art samt en allians med Bard Graduate Centre, New York i syfte att organisera Cisneros seminarium om materiell kultur från den Ibero-Amerikanska kulturen.

Mycket av Sofía Hernández Chog Cuys tidigare verksamhet som curator har berört det nära arbetet med bildkonstnärer genom konceptuella mötesplatser, i form av utställningar, evenemang eller uttrycks i skriven text med syftet att erbjuda betraktaren nya sätt att uppleva konst. Hon medverkar regelbundet med texter för utställningskataloger, tidsskrifter samt för bloggen som hon själv initierat, Sideshows.org.

Under 2009 startade hon Murmur (murmur-print.org), där hon väljer, översätter och publicerar texter om konst. Tre upplagor har publicerats, alla skapade av konstnärer med ett underliggande syfte: att bli ett alternativ till utställningsformen som presentationsform för konst. Hon arbetar även som ”ombud” (agent) för Documenta 13 och sitter i styrelsen för Kunstverein i Amsterdam. Vid olika tillfällen har hon varit chef för Museo Tamayo i Mexico City, samt curator för Kadist Art Foundation i Paris, MALBA i Buenos Aires, Centre for Contemporary Art Vilnius och MUSAC i Leon. Hon har även arbetat med projekt med ett antal konstnärer som exempelvis Allora & Calzadilla, Alejandro Cesarco, Mario Garcia Torres, Andrea Geyer, Sharon Hayes och Judi Werthein.

Kate Fowle

Kate Fowle är chef för Independent Curators International (ICI) i New York. Sedan 1975 har ICI samarbetat med frilansande curatorer och har genom åren hunnit producera 118 utställningar som sammanlagt ställt ut mer än 3700 konstnärer i 621 museum och gallerier spridda över 48 amerikanska stater och 29 länder över hela världen.

ICI erbjuder en plattform för nya och förbisedda konstnärskap samt testar nya modeller för utställningsformen. Under två senaste åren har ICI även svarat på behoven från en alltmer expanderande grupp curatorer genom att utöka sitt program med samtal, konferenser, tankesmedjor, korta kurser och program, ett online-baserat nätverk, en tidskrift samt en Curatorial Hub i New York som fungerar som en bas för besökande curatorer.

Genom dessa nya initiativ börjar nu ICI uppbyggnaden av ett internationellt forum för forskning och utveckling inom curating, sammanlänka nya och etablerade verksamma curatorer över hela världen, samt föra fram curatorisk diskurs som tidigare funnits gömd i bakgrunden. Med utgångspunkt i ICI:s aktuella projekt och samarbeten presenterar Fowles föreläsning vad det i dag innebär att utveckla en internationell ideell organisation.

Lena From

Lena From, född 1961, är journalist och konsthistoriker. Hon arbetar som kontrollant för Stockholm konst, en del av det kommunala konstråd som producerar, köper in och tilldelar offentliga platser i Stockholms kommun för samtida konst, såväl i innemiljöer som ute runt om i staden. En viktig del i arbetat har varit  att utvidga konstbegreppet och att bygga upp strukturer som stödjer konst och konstnärer att på ett tidigt stadium delta i utformandet av en offentlig miljö.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Paulina Sokolow

Paulina Sokolow

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073 673 05 78

Relaterade nyheter