Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

”Vem vill bli slängd på tippen?”

Tensta Konsthall presenterar filminstallationen ”Vem vill bli slängd på tippen?” som en del av det pågående Järva // projektet av Patrick Kretschek, Erik Rosshagen och Fredrik Ehlin.

VERNISSAGE 29 maj 12.00 – 17.00
UTSTÄLLNING 29 maj – 10 Juli

Discgolfbanan Järva Disc Golf Park är byggd på Granholmstoppen, en kulle belägen på Järvafältet strax norr om stockholmsförorterna Hjulsta och Tensta. Granholmstoppen hette från början Granholmstippen och tjänade som tipp för schaktmassor och byggrester under byggandet av Järvas miljonsprogramsområden och den anslutande tunnelbanan. Våren 2010 är sportanläggningen hotad och kan inom fyra år tvingas lämna plats åt en multikulturell begravningsplats. För att stoppa planerna deltar de drivande bakom discgolfbanan, bröderna Jonas och Mats Löf, i den anonyma arkitekturtävlingen för begravningsplatsen med ett eget förslag som låter hela banområdet bevaras. Brödernas starkaste argument är att det är ovärdigt att begravas i gamla byggsopor.

Patrick Kretschek född i Wien och verksam i Stockholm, tog examen 2006 från Konstfack och har bland annat ställt ut på Bonniers konsthall och konstmässan i Sollentuna med galleri Crystal Palace. Han fick Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium för bildkonstnärer 2008 och var tidigare i vår aktuell med en separatutställning på Ropa Stockholm.

Erik Rosshagen född i Stockholm och verksam i Stockholm, tog examen från Konstfack 2008 och har senast ställt ut på Diselverkstan i Nacka och på Prince of Wales museum i Mumbai. 2009 fick han Konstnärsnämndens stipendium för kostnadskrävande projekt och var tidigare i vår aktuell med filmen ”Vita Myror/Svarta Myror” tillsammans med Markus Öhrn på dokumentärfestivalen Tempo i Stockholm.

Fredrik Ehlin född i Kista och verksam i Stockholm, var redaktör för tidskriften och det konstnärliga projektet Geist fram tills helt nyligen då projektet gick ur tiden. Under 2009 deltog Geist i Iaspis publikation Voice over på Venedigbiennalen och framträdde i Studion på Moderna museet. I sitt nuvarande samarbete med Oscar Mangione driver han för närvarande ett samarbetsprojekt med Konsthall C.

Projektet genomförs med stöd av Längmanska kulturfonden samt med medel från Tensta konsthalls residency program c/o.

För mer information var god kontakta William Easton: william@tenstakonsthall.se

Ämnen

Kategorier


TENSTA KONSTHALL, TAXINGEGRÄND 10, BOX 4001, 163 04 SPÅNGA
T: 08-36 07 63 | F: 08-36 25 60 | ÖPPET ONS-LÖR 12.00-17.00

Kontakter

Wasim Harwill

Presskontakt Kommunikatör & grafisk formgivare 070 747 54 04

Välkommen till Tensta konsthall!

Tensta konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta Konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.

Tensta konsthall
Taxingegränd 10
163 64 Spånga