Gå direkt till innehåll
Bjuvstegocefalen av Ingela Ihrman
Bjuvstegocefalen av Ingela Ihrman

Pressmeddelande -

Viet Nam Diskurs och en jättebjörnloka - öppet hela sommaren

Presslunch 9 juni, 12:00 i närvaro av konstnärerna Marion von Osten, Peter Spillmann, Gunilla Palmstierna-Weiss och Ingela Ihrman. Osa: asrin@tenstakonsthall.se senast 6 juni.

Paret Peter Weiss och Gunilla Palmstierna-Weiss omtalade politiska drama Vietnamdiskurs (1968) blir i sommar föremål för konstnären Marion von Ostens utställning. Därutöver visas Ingela Ihrmans väldiga och håriga jättebjörnloka samtidigt som SFI Västerort fortsätter sin undervisning i konsthallen. Här är hela programmet.

Vietnam Diskurs Stockholm
Konstnären och forskaren Marion von Osten återvänder till Peter Weiss pjäs Vietnamdiskurs i från 1968 med legendarisk scenografi av Gunilla Palmstierna Weiss. Pjäsen kom att skaka om fundamentet i den västerländska teatervärlden. Besökarna slogs av det radikala innehållet och hur gränsen mellan scen och publik löstes upp. Weiss själv betraktade scenen som en plattform för utbildning och politisk mobilisering. I ett växande arkiv visas Palmstierna-Weiss scenografi i form av skisser, fotografier, texter och vittnesmål tillsammans med privata fotografier från resorna till Vietnam, demonstrationer och möten. Även dokumentation från Russelltribunalen, den internationella krigsförbrytartribunalen om USA:s krigsbrott i Vietnam på Folkets hus i Stockholm 1967, ställs ut. Bland tribunalens medlemmar återfanns några av tidens mest framstående tänkare, bl a filosofen Jean-Paul Sartre, författarna Simone de Beauvoir, James Baldwin, Sara Lidman, läkaren och riksdagsmannen John Takman, såväl som Peter Weiss och Gunilla Palmstierna-Weiss.

Det frodas i framtiden
Möt Jättebjörnlokan, den skulpturala kostymen Bjuvstegocefalen och Giant Otter Giving Birth, en performance där en utter föder ungar på konsthallen. Ingela Ihrmans konstnärskap präglas av ett humoristiskt och taktilt hantverk där hon särskilt intresserar sig för hur människan samspelar med andra arter. Vilken social betydelse har djur och växter i våra liv? Vilka berättelser skapas kring de besvärliga arterna, kring skadedjuren och ogräset? Normens gränser och stora kroppars handlingsutrymme utforskas. Fram växer ett kärleksfullt förhållande till klumpiga existenser och vildvuxna livsmiljöer där nya mytologier frodas.

Konstverandan
Under sommaren återuppstår drop-in-träffar på konsthallen veranda, där barn och vuxna tillsammans broderar, stickar och knyter kompisband i samarbete med föreningen Hemslöjden. Tillsammans med konsthallens medarbetare Fahyma Alnablsi ordnas varje onsdag och lördag ett språkcafé, dit de som vill lära sig grunderna i svenska och arabiska kan komma och träffa nya vänner och dela erfarenheter och tankar. Särskilt välkomna är deltagare som står utanför det svenska utbildningssystemet i väntan på asyl. Under träffarna övas man på grammatik, umgås, läser enkla böcker och gör konversationsövningar. Träffarna äger rum i konsthallens temporära klassrum och på den nyvärvade kolonilotten på Järvafältet. Språkcaféet görs som en del av konstnären Ahmet Ögüts projekt The Silent University, en autonom kunskapsplattform för asylsökande, flyktingar och papperslösa. www.thesilentuniversity.org. I Klassrummet håller även SFI Västerort sina lektioner under juli månad. Sommarens uppskattade konstkollon Kojbyggarkollo och Måleri och porträtt, som leds av arkitekten Stefan Petersson respektive konstnären Filippa Arrias, är nu öppna för anmälan.

Presskontakt:
Asrin Haidari
asrin@tenstakonsthall.se

070-454 7898

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Wasim Harwill

Presskontakt Kommunikatör & grafisk formgivare 070 747 54 04

Välkommen till Tensta konsthall!

Tensta Konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta Konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.

Tensta konsthall
Taxingegränd 10
163 64 Spånga