Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Brister i skyddet till våldsutsatta kvinnor

Hör Stiftelsen Tryggare Sverige debattera skyddet till utsatta kvinnor i dagens P1 http://bit.ly/nq0fS9

Händelsen i Umeå där en sjuårig pojke knivdödades av sin pappa har återigen aktualiserat frågor kring rättsväsendets arbete vid ärenden om brott i nära relation. Uppgifter gör gällande att pappan tidigare varit föremål för misstankar om misshandel och olaga hot mot sin fru. Enligt en granskning som Stiftelsen Tryggare Sveirge har genomfört bland samtliga polismyndigheter finns stora brister i skyddet till våldsutsatta kvinnor. En kartläggning vidar exempelvis att endast tre av 21 polismyndigheter jobbar professionellt med frågor som rör strukturerade hot- och riskbedömningar. Det saknar såväl processer som system och organisation som säkerställer ett professionellt agerande i denna typ av ärenden. Konsekvensken blir att den enskilde tjänstemannens värderingar, omdöme och magkänsla får avgörande betydelse för de stöd- och skyddsåtgärder som vidtas.

För att komma till rätta med de problem som finns inom rättsväsendet i allmänhet och polisen i synnerhet krävs frågor om skydd till våldsutsatta kvinnor prioriteras i praktiken. Det handlar således mindre om mer utbildning, ökade resurser och nya tidsbegränsade projekt, utan mer om mod och vilja att förändra en reaktiv verksamhet!

Följ Stiftelsen Tryggare Sverige på Twitter: @TryggareSverige

Ämnen

Kontakter

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00
Ellen Aghed Luterkort

Ellen Aghed Luterkort

Presskontakt Kommunikatör 08-292000

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige