Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Inbjudan till utbildningsdag om riskbedömningar i Malmö (14/9), Göteborg (21/9) och Stockholm (12/10)

Varje år drabbas många personer av brott där gärningspersonen är en nära anhörig eller nära bekant. Inte sällan handlar det om kvinnor som utsätts för våld eller hot av en nuvarande eller före detta pojkvän, make eller sambo. En stor del av dessa kvinnor drabbas dessutom av upprepade brott, ofta i nära anslutning till det föregående brottet.

Kunskapen om att en liten grupp drabbas av många brott är en viktig utgångspunkt i det brottsförebyggande arbetet. Genom att sätta in åtgärder bland dem som redan drabbats skapas möjligheter att dels förebygga en inte oväsentlig andel av alla brott, dels hjälpa dem som kanske bäst behöver stöd. Detta förutsätter emellertid att de åtgärder som vidtas är väl underbyggda och anpassande efter de för situationen unika behoven.

Tryggare Sverige bjuder därför in till en utbildningsdag på temat:

”Riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation”

Utbildningen kommer att genomföras i Malmö (14/9), Göteborg (21/9) samt Stockholm (12/10)

Målgruppen för utbildningen är professionella aktörer inom polisen, socialtjänsten, kriminalvården, hälso- och sjukvården etc. samt ideellt engagerade i kvinno- och brottsofferjourer.

Vid utbildningen medverkar bl.a. socionomen Inger Olsson (Uppsala kommun), psykologen och specialisten Peter Strandell (Stiftelsen Tryggare Sverige) samt kriminologen och f.d. polisen Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige).

För ytterligare information om utbildningen kontakta Therese Holmberg på telefon 08-29 20 00 eller via e-post info@tryggaresverige.org

Kontakta oss för en utförlig beskrivning av utbildningens syfte, mål, innehåll, upplägg, kostnad etc.

Ämnen

Kontakter

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00
Ellen Aghed Luterkort

Ellen Aghed Luterkort

Presskontakt Kommunikatör 08-292000

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige