Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Polisen drar sig för att begära rättsintyg

Dagens Nyheter rapporterar i dagens tidning om att fler våldtäkter skulle kunna klaras upp om rättsläkare anlitades oftare för att dokumentera offrens skador. Bakgrunden är kritik som riktats mot läkare verksamma vid Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna kvinnor, AVK, och intyg som skrivits av läkare där.

Vi kan inte bedöma kvaliteten på de rättsintyg som utfärdats av läkare vid Södersjukhusets akutmottagning, men det är rimligt att läkare som skriver intyg har relevant utbildning i hur rättsintyg ska skrivas.

Ett stort problem när det gäller våldtäkter är också att polisen drar sig för att begära rättsintyg eftersom de sedan ett par år själva måste stå för kostnaden. Enligt Dagens Nyheter skrivs rättsintyg endast i sex procent av alla vålds- och sexualbrott, och ofta först efter att det finns en misstänkt person. Problemet är dock att eventuella skador ofta hinner försvinna under den tiden. Ett problem som Chefen vid AVK, docenten Lotti Helström, tidigare har påtalat. I Dagens Nyheter den 25 november 2008 menar Helström att polisen inte använder den kunskap som finns på sjukhusen. - Bara 65 procent av de prover som vi tagit begärs ut av polisen. Resten av fallen lägger de ner utan att fråga, säger hon.

En relevant fråga är därför vem som har tagit beslut om att rättsintyg inte ska inhämtas av ekonomiska skäl. Har beslutat fattats rikspolischefen, den lokale länspolismästaren eller av en enig polisstyrelse? Svaret är att dessa frågor inte är utklarade på ”myndighetsnivå”, med följden att besluten i stor utsträckning överlåts åt enskilda tjänstemän utan helhetsperspektiv.

Den låga åtalsfrekvensen i sexualbrottsmål skulle sannolikt dramatiskt kunna förbättras om rättsintyg regelmässigt inhämtas vid denna typ av anmälningar. Vi uppmanar därför Sveriges länspolismästare och polisstyrelser att klara ut hur de regler som finns kring rättsintyg ska tillämpas i praktiken.

Följ Stiftelsen Tryggare Sverige på Twitter: @TryggareSverige

Ämnen

Kontakter

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00
Ellen Aghed Luterkort

Ellen Aghed Luterkort

Presskontakt Kommunikatör 08-292000

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige