Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Tuff sits i Finland att rädda polisen från sparkrav

Många länder (t.ex. USA och England) har under de senaste åren tvingats till stora sparkrav inom polisen. I vårt grannland Finland menar en arbetsgrupp vid Inrikesministeriet att det skulle krävas ett tilläggsanslag på över 40 miljoner euro för att behålla antalet poliser på nuvarande nivå.

Mycket talar för att motsvarande situation kommer att uppstå även i Sverige inom ett par år. Detta är viktigt att beakta i de fortsatta diskussionerna om en centralisering av den svenska polisen, inte minst utifrån den senaste stora organisationsförändringen inom svensk polis, närpolisorganisationen, som sammanföll med stora ekonomiska nedskärningar inom polisen. Dessa nedskärningar framhålls ofta som en bidragande orsak till att närpolisreformen aldrig fick det genomslag som var avsett.

Läs intressant artikel om sparkrav inom polisen i Hufvudstadsbladet (Hbl), som är Finlands ledande dagstidning på svenska http://hbl.fi/opinion/ledare/2012-03-11/tuff-sits-att-radda-polisen-fran-sparkuren

Ämnen

Presskontakt

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00