Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Vad var det vi sa...eller Djävulen sitter i detaljerna

I dagens interpellationsdebatt tog Morgan Jogansson (s) upp farhågorna med att allmänheten kommer att sakna insyn i den nya centraliserade polisorganisationen som just nu förbereds. Han var också mycket bestämd på att de s.k. polisregionerna som just nu hastas fram kommer att bli alldels för stora, bl.a. att hela Norrland skulle kunna bli en enda sådan region.

Justitieminister Ask svarade att det kommer att tillsättas en parlamentarsik referensgrupp snarast där de folkvalda ska få både insyn i arbetet och också möjlighet att påverka bl.a. vad gäller den nya regionala polisorganisatioen. Men att börja ändra i de nuvarande s.k. samverkansregionerna verkade ministern inte så pigg på. Dessa fungerar väl varför det måste finnas mycket goda skäl att förändra dessa. Samtidigt påpekade ministern också att enmansutredaren har mycket kort tid på sig att genomföra den nya organisation varför allt arbete måste gå mycket snabbt.

Beträffande påståendet om bristande insyn så menade ministern att de nuvarande s.k. avtalen mellan polisen och respektive kommun är ett mycket bra forum som kan utvecklas ytterligare så att kommunerna får ett verkligt inflytande och där "man kommer längre än idag". I detta sammanhang pekade hon särskilt ut Stockholms län som hittills varit alltför stort för att den nuvarande polisstyrelsen ska kunna få ett verkligt inflytande över hur polisverksamheten bedrivs.
 
Från Stiftelsen Tryggare Sveriges sida vill vi återigen hänvisa till vårt ytttrande över Polisorganisationsutredning (se http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/stiftelsen-tryggare-sverige/document/view/remissvar-paa-polisorganisationskommittens-foerslag-21002). I yttrandet har vi sett mycket allvarligt på just avsaknaden av lokalt inflytande från kommunernas sida i det förslag som nu implementeras. Också indelningen i polisregionerna har vi haft synpunkter på. Om vi pratar allvar så finns det i vårt land endast tre polismyndigheter som kan lämna förstärkningar värda namnet: Stockholm, Göteborg och Malmö. Övriga polismyndigheter saknar i princip förmåga att  arbeta med förstärkningar över sina gränser och att bygga upp sådan regional förstärkningsverksamhet kommer därför att kosta mer än det smakar. Det kommer i praktiken aldrig att gå att bygga upp sådan specialkompetens som t.ex. den framtida brottsbekämpningen kräver på andra ställen än i de tre stösrat polismyndigheterna. Låt därför dessa ta hand om all framtida förstärkningsverksamhet istället för att nu försöka tvinga fram konstlade organsiatoriska enheter.

Ämnen

Presskontakt

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige