Gå direkt till innehåll
Finalisterna i Tryggare Sveriges Brottsförebyggande pris 2021

Nyhet -

Finalisterna i Tryggare Sveriges Brottsförebyggande pris 2021

Initiativet Rättvist byggande, företaget Bisnode Sverige AB med tjänsten AML Compliance samt Chefsåklagaren Stefan Lundberg är, utan inbördes rangordning, nominerade till Stiftelsen Tryggare Sveriges brottsförebyggande pris 2021.

År 2017 lanserade den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige ett brottsförebyggande pris för att stimulera det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Tidigare pristagare är polisinspektör Frank Carlsson, Polisregion Stockholm (2017), VD Michael Pirosanto, Gårdstensbostäder (2018), trygghetschefen Marita Bertilsson, Norrtälje kommun (2019) och lösningsarkitekten Marcus Lindholm och företaget Optidev (2020).

Nu är det snart dags att kora 2021 års vinnare. Ett stort antal nomineringar har inkommit, och av dessa har tre finalister valts ut. Se nedan för en närmare presentation av finalisterna.

I år har vi valt att särskilt uppmärksamma initiativ för att förebygga ekonomisk brottslighet, vilket är ett område som generellt sett inte tilldrar sig särskilt stort intresse. 

Vinnaren kommer att utses den 9 mars.

Initiativet Rättvist byggande
Rättvist byggande är ett initiativ för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. Bakom initiativet står kommunala fastighetsbolag i Stockholm (FamiljebostäderMicasaSISABStockholmshemSvenska Bostäder) med stöd av ett flertal tillsynsmyndigheter (EkobrottsmyndighetenSkatteverket, Gränspolisen, Arbetsmiljöverket) och branschorganisationer (Stockholms Byggmästareförening och Fair Play Bygg). Initiativet handlar om sund konkurrens på lika villkor och schyssta villkor i hela kedjan av byggentreprenörer. Syftet är att se till att inga företag vinner eller tjänar på offentliga kontrakt med osunda metoder.

Bisnode Sverige AB och tjänsten AML Compliance
Data- och analysföretaget Bisnode - a Dun & Bradstreet company har tagit fram tjänsten AML Compliance som skydd för företag mot bedrägerier. Tjänsten övervakar och upptäcker automatiskt misstänkta aktiviteter som penningtvätt, misstänkta bedrägerier, finansiering av terrorism och skatteundandragande. Det är alltså ett verktyg för att upptäcka, förutse och skydda sig mot olagliga aktiviteter.

Chefsåklagaren Stefan Lundberg för arbetet mot ekonomisk brottslighet
Juristen och chefsåklagaren Stefan Lundberg har en lång erfarenhet från brottsförebyggande arbete inom statlig förvaltning. Under de senaste åren har han i sin roll som strategisk samordnare för brottsförebyggande arbete vid Ekobrottsmyndigheten lyft frågor som handlar om förebyggande arbete mot ekonomisk brottslighet. Detta är frågor som traditionellt sett inte har fått särskilt mycket uppmärksamhet i Sverige.

Stiftelsen Tryggare Sveriges bedömning är att finalisterna genom sitt systematiska arbete har drivit det brottsförebyggande arbetet framåt genom strategisk långsiktighet och tekniska lösningar.

Stort tack till alla er som skickat in nomineringar under hösten!

Magnus Lindgren
Generalsekreterare

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige