Gå direkt till innehåll
Inbjudan till lunchwebbinarium om skolors nya brottsförebyggande ansvar

Nyhet -

Inbjudan till lunchwebbinarium om skolors nya brottsförebyggande ansvar

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till lunchwebbinarium om Skolsäkerhetsutredningen och det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i skolan.

I ett delbetänkande av Skolsäkerhetsutredningen som nyligen redovisades föreslås att skolor ska få ett brottsförebyggande ansvar. Det innebär att skolor bland annat åläggs att arbeta mer systematiskt med lägesbilder, åtgärdsplaner och uppföljningar. I delbetänkandet lyfts Tryggare Skola som ett relevant metodstöd för det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet.

Som den vanligaste brottsplatsen för barn och unga är skolan en viktig arena för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Mot bakgrund av detta har Stiftelsen Tryggare Sverige, tillsammans med Länsstyrelsen i Blekinge, tagit fram det utvärderade verktyget Tryggare Skola som är fritt tillgängligt för skolor och huvudmän att använda. Verktyget syftar till att samla relevant kunskap och underlätta för kommuner och huvudmän att bedriva ett systematiskt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Vid lunchwebbinariet medverkar kriminologen Matilda Wewel (Stiftelsen Tryggare Sverige) och brottsförebyggande samordnaren Anen Makboul (Haninge kommun) som berättar om hur skolor och huvudmän kan arbeta med lägesbilder, åtgärdsplaner och uppföljningar i praktiken.

Anmälan är obligatorisk. Använd dig av nedanstående länk för att anmäla ditt deltagande.

DATUM: Fredag 19 april
TID: 12.00-12.45
PLATS: Digitalt
MEDVERKANDE: Kriminolog Matilda Wewel (Stiftelsen Tryggare Sverige), brottsförebyggande samordnare Anen Makboul (Haninge kommun)
ANMÄLAN: Via formulär

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00
Ellen Aghed Luterkort

Ellen Aghed Luterkort

Presskontakt Kommunikatör 08-292000

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige