Gå direkt till innehåll
Studieresa till Göteborg/Gårdsten med fokus på säkerhet och trygghet - fåtal platser kvar!

Nyhet -

Studieresa till Göteborg/Gårdsten med fokus på säkerhet och trygghet - fåtal platser kvar!

Nu bjuder den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige in till en studieresa till Göteborg med fokus på arbetet att skapa attraktiva, säkra och trygga städer. I Göteborg träffar vi representanter för Polisen, Staden och bostadsföretag.

Enligt polisen finns det i dagsläget 23 områden i Sverige som definieras som särskilt utsatta med öppen drogförsäljning och påtaglig otrygghet. Under lång tid var Gårdsten i Angered ett sådant område med hög kriminalitet, påtaglig otrygghet samt många tomma lägenheter.

Genom ett långsiktigt och strukturerat arbete har det kommunala bostadsföretaget Gårdstensbostäder AB, mer eller mindre själva, lyckats vända den negativa utvecklingen i området. Gårdsten är nu på väg att som första bostadsområde lämna den av polisen framtagna listan med områden som definieras som särskilt utsatta. Brottskurvan är bruten och det finns inte längre några tomma lägenheter i området och samtidigt ska det byggas 1 500 nya bostäder fram till och med 2025.

Framgångsfaktorerna handlar om ett långsiktigt arbete som inte bedrivs i projektform. Dessutom har det från början funnits ett ekonomiskt incitament och ett samarbete med näringslivet. Vidare har viktiga framgångsfaktorer varit att ta ansvar och samt att sända signaler om att det råder ordning och reda i området.

För att ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner från Göteborg stad, Polisen och Gårdstensbostäder när det gäller säkerhet och trygghet bjuder vi in till två intensiva dagar i Göteborg den 24 – 25 januari 2019.

Vid studieresan kommer bland annat följande ämnen att diskuteras:

 • Erfarenheter från brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Gårdsten
 • Erfarenheter av ordningsvakter, väktare respektive värdar
 • Exempel på framgångsrika polisiära arbetsmetoder med fokus på både gränssättande och relationsbyggande arbete samt ”hot spot- och broken windows-policing”
 • Offentlig/privat samverkan när det gäller trygghetsfrågor
 • Göteborgs stads brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Studieresans målgrupp är bostadsbolag, fastighetsföretag, kommunpolitiker, stadsplanerare, arkitekter, säkerhetschefer, brottsförebyggare, poliser, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer.

Kostnaden är 5 800 kronor och i priset ingår följande:

 • Resa Stockholm – Göteborg t/r (med MTRs Trygghetståg)
 • Transfer i Göteborg
 • En natt i enkelrum (inkl. frukost)
 • Två luncher och en middag
 • Reseledare
 • Studiebesök enligt program
 • Erfarenhetsutbyte
 • Dokumentation från resan

För ett detaljerat program eller vid bokning använd denna länk: https://tryggaresverige.org/studieresa-till-goteborg

Varmt välkommen!

Magnus Lindgren
Generalsekreterare

Ämnen

Kontakter

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige