Gå direkt till innehåll
Studieresa till London med fokus på hur man skapar säkra och trygga platser

Nyhet -

Studieresa till London med fokus på hur man skapar säkra och trygga platser

Under de senaste åren har frågor som rör brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete kommit på politiska agendan. Bakgrunden är en utveckling med en grövre och mer organiserad brottslighet samtidigt som otrygghet ökar i många kommuner.

Vid sidan av denna utveckling står många kommuner inför stora utmaningar då det på kort tid ska produceras ett stort antal nya stadsdelar, bostadsområden och bostäder. I detta sammanhang är det viktigt att inte göra om misstagen från mitten av 1960-talet då brottsligheten och otryggheten delvis byggdes in i våra städer på grund av det fysiska rummets utformning.

För att ta del av evidensbaserad forskning och erfarenhetsbaserad kunskap från praktiker och teoretiker när det gäller frågor som rör säkerhet och trygghet bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till tre intensiva dagar i London den 8 - 10 oktober 2018.

Studieresan innehåller ett flertal studie­besök med särskilt fokus på säkerhet och trygghet kopplat till det fysiska rummets utformning och situationell brottsprevention. Under studieresan kommer bland annat följande ämnen att diskuteras:

  • Aktuella trender vad gäller brott och brottsförebyggande arbete i Storbritannien
  • Erfarenheter från polisens brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete
  • Förutsättningarna för att bygga levande, attraktiva och trygga offentliga miljöer
  • Brottsförebyggande bebyggelseplanering – vad fungerar, vad fungerar inte?
  • BID (Business Improvement District) – samverkan för attraktiva, säkra och trygga platser
  • Offentlig/privat samverkan när det gäller säkerhet och trygghet
  • Användandet av ny teknik i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet

Studieresans målgrupp är företrädare för bostadsbolag och fastighetsföretag samt kommunpolitiker, stadsplanerare, arkitekter, säkerhetschefer, brottsförebyggare, poliser, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer.

Se länk till inbjudan och detaljerat program: https://www.mynewsdesk.com/se/stiftelsen-tryggare-sverige/documents/inbjudan-till-studieresa-till-london-8-10-oktober-80864

För närmare beskrivning, referenser, bokning eller ytterligare upplysningar kontakta oss på telefon 08-29 20 00 eller via e-post info@tryggaresverige.org

Vänliga hälsningar,

Magnus Lindgren
Generalsekreterare

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl Gustaf Lindstedts gata 3
Box 45407
104 31 Stockholm
Telefon: 08-29 20 00
Mobil: 070-510 29 84
Hemsida: www.tryggaresverige.org

Följ oss på Twitter: @TryggareSverige

Se vår kortfilm om nya lösningar på gamla problem:
https://www.youtube.com/watch?v=VTdymd0f3rA

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00

Relaterat material

Relaterade nyheter