Gå direkt till innehåll
Trygghetscertifiering av fastigheter och offentlig miljö - en ny modell med utgångspunkt i CPTED och BoTryggt2030

Nyhet -

Trygghetscertifiering av fastigheter och offentlig miljö - en ny modell med utgångspunkt i CPTED och BoTryggt2030

Stiftelsen Tryggare Sverige är den internationella CPTED-organisationen, ICAs svenska representant. Med principerna i CPTED som utgångspunkt har Stiftelsen, tillsammans med fastighetsägare, branschorganisationer och kommuner, utvecklat standarden BoTryggt2030. Utifrån CPTED och BoTryggt2030 har vi nu tagit fram en certifieringsmodell som vänder sig till kommunala och privata fastighetsägare.

Under de senaste åren har vi hjälpt beställare och utförare att granska utvecklingsplaner utifrån standarden BoTryggt2030, vilket har skapat förutsättningar för att frågor som rör säkerhet och trygghet beaktas i nyproduktion. Vi har dessutom på uppdrag av kommuner och fastighetsägare genomfört ett stort antal trygghetsanalyser i befintliga miljöer i syfte att identifiera lämpliga brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser.

Nu har vi, med utgångspunkt i BoTryggt2030 och CPTED, tagit fram en certifieringsmodell som vänder sig till kommunala och privata fastighetsägare. Trygghetscertifiering av fastigheter, offentlig miljö etc. bidrar till att professionalisera säkerhets- och trygghetsarbetet. Det stärker också varumärket för de aktörer som vill skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Certifieringen är även en signal från fastighetsägaren till de som bor, visats och verkar i området att frågorna är viktiga, vilket kan stärka de boendes tillit till fastighetsägare och kommun.

Internationellt finns goda erfarenheter av denna typ av certifiering. Exempelvis visar studier från Storbritannien och Nederländerna att inbrotten har minskat med cirka 90 procent i nyproducerade fastigheter som certifierats. I befintlig bebyggelse som certifierats är minskningen cirka 60-70 procent.

Kontakta info@tryggaresverige.org eller ring 08-29 20 00 för mer information.

Konceptet CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) är ett tvär­vetenskapligt angreppssätt för att minska brottslighet och öka trygghet genom den fysiska utformningen och insatser för bättre förvaltning. Konceptet utgår från att en specifik plats eller situation kan påverka en persons benägenhet att begå brott. Stiftelsen Tryggare Sverige är sedan en tid den internationella CPTED-organisationens representant och driver den svenska avdelningen.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige