Gå direkt till innehåll
Valet 2018 - Stiftelsen Tryggare Sveriges 10 krav för säkerhet och trygghet

Nyhet -

Valet 2018 - Stiftelsen Tryggare Sveriges 10 krav för säkerhet och trygghet

Med cirka sju månader kvar till valet presenterar den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige i dag 10 krav för säkerhet och trygghet.

Valet 2018 - Stiftelsen Tryggare Sveriges 10 krav

Sedan snart 10 år har den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige drivit tre övergripande krav. Det handlar om:

  • att samtliga brott som kommer till myndigheternas kännedom blir föremål för utredning till lägsta godtagbara standard
  • att det råder nolltolerans mot hot och våld i våra skolor
  • att kommunerna måste kunna hjälpa, stödja och ytterst skydda de som drabbas brott

Inför själva valet 2018 tillkommer följande krav:

  • att staten, kommunerna och landstingen skyddar våra politiska företrädare så att de inte utsätts för hot och våld samt i övrigt också skyddar valprocessen och själva valet från att riskera att påverkas eller manipuleras,
  • att staten och kommunerna kan visa vad man tänker göra för att höja den brottsbe-kämpande förmågan till lägsta godtagbara nivå. I denna del går det inte längre att gömma sig bakom att Statskontorets slutrapportering om tillståndet inom Polisen kommer först efter valet 2018; på valdagen måste samtliga partier kunna i detalj redovisa hur man ser på vilken förmåga som blir nödvändig framöver för att vi ska kunna upprätthålla rättsstatens principer,
  • att staten kan visa vilken strategisk plan inklusive finansiering som finns för att komma tillrätta med de icke acceptabla förhållanden som råder i de drygt 60 särskilt utpekade områden ”där svensk lag inte alltid gäller”. Planen måste dels beskriva vilken förmåga som olika myndigheter måste ha, dels vilka omedelbara åtgärder respektive åtgärder på 10-20 års sikt, alltså över tre till fem mandatperioder, som krävs för att komma tillrätta med tillståndet i dessa områden samtidigt som vi inte tillskapar ytterligare särskilt utsatta områden,
  • att staten särskilt kan redovisa hur man ska komma tillrätta med välfärdsbrottsligheten, bedrägeribrottsligheten, terrorismen/den våldsbejakande extremismen, fotbollshuliganismen samt hur utvisningen ska gå till av de kanske 100 000 personer som inte får vistas i landet,
  • att staten och kommunerna kan visa att man på allvar kommit igång med det lokala brottsförebyggande arbetet i respektive kommun,
  • att kommunerna kan redovisa till vilken lägsta godtagbara standard man bedriver arbetet med att hjälpa, stödja och skydda de som drabbas av brott,
  • att Brottsförebyggande rådet på allvar kan understödja främst statens och kommunernas arbete genom att i detalj kunna redovisa dels hur den samlade brottsligheten ser ut inklusive mörkertalen, dels vad denna brottslighet kostar samhället.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige