Gå direkt till innehåll
Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

Nyhet -

Webbaserad nanoutbildning om välfärdsbrott för anställda i kommuner och regioner

För att öka kunskapen om välfärdsbrott har Stiftelsen Tryggare Sverige utvecklat en webbaserad nanoutbildning riktad till anställda i kommuner och regioner.

Under senare år har problemen med välfärdsbrott riktade mot kommuner och regioner uppmärksammats i allt större utsträckning. Det handlar bland annat om bidragsbrott och bedrägerier inom välfärdssektorn, pedagogisk verksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet.

Erfarenheter visar att det ofta är svårt för anställda i kommuner och regioner att avgöra vad som utgör brott och hur dessa ska hanteras. Ett viktigt verktyg i kampen mot välfärdsbrotten är därför en generell kunskapshöjning i breda personalgrupper.

Utbildningen, med tillhörande kunskapsstöd, är ett första viktigt steg och ett komplement till de riktade föreläsningar och handlingsplaner som vissa kommuner börjat ta fram.

Syfte: Öka medvetenheten om välfärdsbrott i breda personalgrupper.
Målgrupp: Tjänstepersoner i kommuner och regioner.
Innehåll: Definitioner och avgränsningar, lagar och regler, konsekvenser, upptäckt och rapportering, förebyggande åtgärder, fallstudier, tips och råd m.m.
Upplägg: Tio lektioner samt fyra bonuslektioner, med tillhörande repetitionsfrågor och kunskapstest, som skickas ut en i taget med tid för reflektion.
Omfattning: Kursdeltagarna får en lektion i veckan via e-post, där varje lektion i genomsnitt är ca fem-tio minuter.

För mer information om eller beställning av utbildningen kontakta Tyra Kloth på telefon 08-29 20 00 eller via e-post tyra.kloth@tryggaresverige.org.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Tyra Kloth

Tyra Kloth

Projektledare Välfärdsbrott 08-292000
Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige