Gå direkt till innehåll
Brister i polisens utredningsverksamhet vid bostadsinbrott

Pressmeddelande -

Brister i polisens utredningsverksamhet vid bostadsinbrott

Endast fyra av hundra anmälningar om bostadsinbrott klaras upp och det är stora skillnader mellan polismyndigheterna. Det visar en ny kartläggning från Stiftelsen Tryggare Sverige som presenteras i dag under Nationella Brottsofferveckan 2014.

Under den senaste tioårsperioden har antalet anmälda bostadsinbrott ökat med drygt 20 procent i Sverige. Det handlar om integritetskränkande brott som många gånger leder till omfattande konsekvenser för de drabbade i form av t.ex. psykiska reaktioner, ekonomiska förluster och praktiska konsekvenser. Till det kommer ofta en känsla av förlorad trygghet.

Trots allvarliga konsekvenser i form av ekonomiska förluster och förlorad trygghet för de drabbade, klaras få brott upp. Det visar en ny kartläggning av anmälningar som avser bostadsinbrott i villa/radhus respektive lägenhet under perioden 2008-2012.

- Av de cirka 102 000 brott som anmäldes under perioden klarades endast 4 470 upp i den meningen att en gärningsperson kunde knytas till brottet. Det motsvarar en personuppklaringsprocent på 4 procent, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.

Resultaten visar vidare på stora skillnader mellan polismyndigheterna (se statistik för samtliga myndigheter).

- Vid polismyndigheten i Norrbotten klaras cirka 9 procent av de anmälda inbrotten upp, medan cirka 6 respektive 3 procent av brotten klaras upp i storstadsmyndigheterna Västra Götaland och Stockholm. Det innebär att det är dubbelt så stor chans att en gärningsperson knyts till brottet i Västra Götaland jämfört med Stockholm, och tre gånger så stor chans i Norrbotten jämfört med Stockholm, säger kriminologen Johanna Nivala, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Värt att notera är att de satsningar som gjorts inom polis och åklagare inte synes givit några större effekter på uppklaringen av denna typ av brott.

- Andelen personuppklarade brott har legat konstant kring cirka 4-5 procent under de senaste åren. Med tanke på utvecklingen av DNA-tekniken och de miljardbelopp rättsväsendet har förstärkts med borde betydligt fler brott kunna klaras upp, säger Magnus Lindgren.

Även om det inte är problemfritt att jämföra statistik mellan länder p.g.a. olika lagar, definitioner, statistiksystem etc. visar en analys av personuppklaringsprocenten på stora skillnader mellan de nordiska länderna. I Danmark och Norge ligger personuppklaringen på cirka 7 respektive 15 procent, medan cirka 25 procent av inbrotten klaras upp i Finland.

Kartläggningen presenteras under Nationella Brottsofferveckan 2014 vid ett seminarium om polisens brottsutredningsverksamhet, kl. 09.00-11.00 i Stockholm (Norrtullsgatan 12N). Värd för seminariet är If.

Kontakt
För frågor eller för att ta del av granskningen kontakta generalsekreteraren Magnus Lindgren 
eller kriminologen Johanna Nivala på telefon 08-29 20 00.

Ämnen

Taggar


Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Presskontakt

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00

Relaterat material