Gå direkt till innehåll
Bygg bort brotten och bygg in tryggheten - ny handbok för planering av framtidens livsmiljöer

Pressmeddelande -

Bygg bort brotten och bygg in tryggheten - ny handbok för planering av framtidens livsmiljöer

Tillsammans med fastighetsägare, branschorganisationer och flera kommuner presenterar vi idag de-facto standarden "BoTryggt2030 - handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöer".

Under de senaste åren har det svenska samhället genomgått stora förändringar som inneburit att frågor som rör säkerhet och trygghet har kommit att bli några av de viktigaste politiska frågorna.

- En del av dessa problem beror på den fysiska utformningen av våra städer, stadsdelar, bostadsområden etc. som bidragit till att brottsligheten och otryggheten har byggts in, säger forskaren och stadsplaneraren Cornelis Uittenbogaard (Stiftelsen Tryggare Sverige).

För att försöka bryta utvecklingen har den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige, tillsammans med fastighetsägare, en rad branschorganisationer och kommuner, tagit fram en ny handbok för planeringen av säkra och trygga livsmiljöer.

- Handboken BoTryggt2030 handlar om att, utifrån aktuell forskning och beprövade erfarenheter, samla och sprida kunskap om hur olika aktörer kan bygga bort brottsligheten och bygga in tryggheten genom det fysiska rummets utformning, säger Cornelis Uittenbogaard.

BoTryggt2030 är en konkretisering av målen i Agenda2030 och innehåller riktlinjer, rutiner och konkreta checklistor med fokus på säkerhet och trygghet. Syftet är att underlätta för såväl beställare som utförare att göra medvetna val när det gäller den fysiska utformningen av stadsdelar, bostadsområden, fastigheter, offentliga rum etc.

BoTryggt2030 har tagits fram av Stiftelsen Tryggare Sverige i samarbete med bland annat Förvaltnings AB Framtiden, HSB, ICA Fastigheter, Ikano Bostad, Rikshem, Siemens, Skanska Nya Hem och Vasakronan (läs mer på www.botryggt.se).

Ämnen

Kategorier


Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO som drivs utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Presskontakt

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige