Gå direkt till innehåll
Hög tid att snarast inrätta en myndighet med uppdrag att tillhandahålla hjälp, stöd och skydd åt brottsoffer

Pressmeddelande -

Hög tid att snarast inrätta en myndighet med uppdrag att tillhandahålla hjälp, stöd och skydd åt brottsoffer

Idag inleds den 12:e upplagan av Nationella Brottsofferveckan med en rad kostnadsfria seminarier för allmänhet och professionella. I anslutning till detta kräver Stiftelsen Tryggare Sverige att regeringen inrättar en professionell myndighet som får ansvaret för att tillhandahålla hjälp, stöd och skydd åt de som drabbas av brott; allt för att bygga tillit och legitimitet.

Ett paradigmskifte för Sverige. Så kan regeringens politik inom rättsområdet sammanfattas. Stegen för att åstadkomma ett sådant paradigmskifte har inte låtit vänta på sig. Regeringen har på kort tid tillsatt ett stort antal utredningar, och en rad nya lagar och lagförslag har presenterats.

- Men samtidigt som brottsligheten och otryggheten har blivit några av de viktigaste samhällsfrågorna är de som utsätts för brott, brottsoffren, åter den bortglömda gruppen. I centrum för debatten är de spektakulära brotten och gärningspersonerna medan de utsatta har rollen som perifera aktörer med en enda uppgift; att polisanmäla brott och berätta om sina iakttagelser, säger brottsofferforskaren Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Under de gångna åren har Stiftelsen i en rad undersökningar skildrat myndigheternas oförmåga att ge hjälp, stöd och skydd åt kriminalitetens offer. I takt med en negativ utveckling beträffande allt från våld i nära relationer, skjutningar, sprängningar och bilbränder till gänguppgörelser och kriminella klaner känner allt fler drabbade en vanmakt och upplever att samhället övergivit dem, vilket riskerar att urholka det demokratiska systemet.

- Det är därför hög tid att regeringen, som en del i paradigmskiftet, inrättar en myndighet som får ansvaret över hela landet att sköta frågor som rör hjälp, stöd och skydd åt de som drabbas av brott; allt för att bygga tillit och legitimitet, säger Magnus Lindgren.

Om Nationella Brottsofferveckan
Nationella Brottsofferveckan genomförs för 12:e året i rad med förebild från USA där man varje år sedan 1981 fokuserar på brottsdrabbades rättigheter under “National Crime Victim’s Rights Week”. Syftet med Nationella Brottsofferveckan är att lyfta brottsutsattas situation, behov och rättigheter, se program: www.tsv.nu.

För mer information kontakta kommunikatör Ellen Aghed på telefon 08-29 20 00 eller via e-post ellen.aghed@tryggaresverige.org

Ämnen

Kategorier


Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Kontakter

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00
Ellen Aghed Luterkort

Ellen Aghed Luterkort

Presskontakt Kommunikatör 08-292000

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige