Gå direkt till innehåll
Inbjudan till debattkväll om Kriminalvårdens brottsförebyggande roll

Pressmeddelande -

Inbjudan till debattkväll om Kriminalvårdens brottsförebyggande roll

På Kriminalvårdens webbplats kan man läsa att det viktigaste målet är att antalet återfall i brott ska minska. För att nå målet arbetar man bland annat med behandlingsprogram och sysselsättning. De dömda ska vara bättre rustade att klara ett liv utan kriminalitet och droger när de lämnar Kriminalvården än de var tidigare.

Då vården inom Kriminalvården har som främsta syfte att hindra återfall i brott blir vårdbegreppet vitt. Kriminalvården driver idag flera program anpassade för olika typer av problem, däribland särskilda program riktade mot sexualbrottslingar, våldsbrottslingar och drogberoende. 

Vidare pågår ett arbete med att införa nationella brotts- och missbruksrelaterade behandlingsprogram. Dessa program ska på vetenskaplig grund kunna påvisas ha effekt på risken för återfall i brott.

Vilken funktion fyller Kriminalvården som brottsförebyggare? Fungerar de brottsförebyggande programmen? Det är en del av de frågor som tas upp under debattkvällen.

Med oss finns bland andra Anita Dahlerus, socionom och programledarutbildare för IDAP - Integrated Domestic Abuse Programme.

Tid: Måndag 15 april, klockan 17.00-19.00
Plats: Pressklubben, Vasagatan 50, Stockholm
Anmälan: För anmälan eller mer information kontakta Johanna Nivala via e-post johanna.nivala@tryggaresverige.org eller ring 08-29 20 00
Sista anmälningsdag: Fredagen den 12 april

Om Du redan anmält dig kan du bortse från detta mail!

Varmt välkommen! 

Johanna Nivala
Sammankallande

Stiftelsen Tryggare Sverige 
Crafoords väg 14 
Box 45407 
104 31 Stockholm 
Telefon: 08-29 20 00 
Hemsida: www.tryggaresverige.org 
Trygghetsportalen: http://nyheter.tryggaresverige.org


Följ oss på Twitter: @TryggareSverige


Ämnen


Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Presskontakt

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige