Gå direkt till innehåll
Länsstyrelsen i Stockholms län och Stiftelsen Tryggare Sverige ingår partnerskap (IOP) med fokus på trygghet i skolan

Pressmeddelande -

Länsstyrelsen i Stockholms län och Stiftelsen Tryggare Sverige ingår partnerskap (IOP) med fokus på trygghet i skolan

Tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm har den oberoende och icke vinstdrivande tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige ingått ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med fokus på trygghet i skolan.

I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Den förtydligar att barn i Sverige ska skyddas från alla former av fysiskt och psykiskt våld samt få förutsättningar till överlevnad och utveckling.

- Idag vet vi emellertid att barn inte har samma förutsättningar, inte ens i skolan. Tvärtom visar kartläggningar att skolan är en av de vanligaste platser där barn utsätts för olika typer av våld, säger kriminologen Marika Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Inom ramen för partnerskapet ska Stiftelsen Tryggare Sverige och Länsstyrelsen Stockholm bland annat genomföra en kunskapsöversikt beträffande vilka åtgärder som kan bidra till minskad brottslighet och ökad trygghet i skolan.

En viktig utgångspunkt i detta sammanhang är kunskapen om situationell brottsprevention och betydelsen av den fysiska utformningen av skolor och dess påverkan på uppkomsten av brott och otrygghet.

Vi tar tacksamt emot information om studier eller projekt som är relevanta inom ramen för uppdraget.

För mer information kontakta:

Kriminolog Marika Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige)
Telefon 08-29 20 00 eller e-post marika.johansson@tryggaresverige.org

Samordnare Erik von Essen (Länsstyrelsen Stockholm)
Telefon 010-223 15 55 eller e-post: erik.von.essen@lansstyrelsen.se

Ämnen


Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Presskontakt

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00