Gå direkt till innehåll
Nu lanseras en handledning för platssamverkan i en nordisk kontext - Placemaking in the Nordics

Pressmeddelande -

Nu lanseras en handledning för platssamverkan i en nordisk kontext - Placemaking in the Nordics

Placemaking är ett sätt att skapa attraktiva och trygga platser med identitet. Metoden har använts med framgång över hela världen, men härstammar från USA. Nu har en handledning tagits fram för att visa hur olika aktörer kan arbeta med platssamverkan och placemaking i nordiska förhållanden. Bakom handledningen står Stiftelsen Tryggare Sverige, LINK arkitektur och Future Place Leadership.

– Placemaking är ett konkret verktyg i arbetet med att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer. Vår förhoppning är att den nya handledningen ska hjälpa kommuner, fastighetsägare m.fl. att ta nästa steg i arbetet med platssamverkan, menar stadsplanerare och forskare fil.dr. Cornelis Uittenbogaard (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Handledningen är ett resultat av utvecklingsprojektet Placemaking in the Nordics. Stiftelsen Tryggare Sverige, LINK arkitektur och Future Place Leadership har drivit projektet tillsammans med 16 kommuner, företag och organisationer från Sverige, Norge, Finland och Nederländerna. Tillsammans har vi studerat förebildsprojekt, utforskat utmaningar och framgångsfaktorer och slutligen tagit fram en innovativ handledning för hur placemaking kan implementeras i Norden.

Sju insikter

Under projektets gång har sju insikter utkristalliserats:

  1. Organisationen är essentiell – alla som berörs av platsen under ett eller annat skede, behöver också inkluderas tidigt i processen och involveras i att skapa en gemensam vision. Det handlar om såväl kommun, fastighetsägare, projektörer, användare, de som ansvarar för underhållet m.fl.
  2. En inkluderande process – om vi genomför en s.k. bottom-up-process utgår vi ifrån de människor som vistas där. Vad vill just de göra? Vad har de för behov? Därför görs analyser tillsammans med alla intressenter.
  3. Börja smått – Placemaking behöver varken vara dyrt, omfattande eller svårt. Det går att komma igång ganska enkelt med till exempel en pop-up, som utvärderas och vidareutvecklas. Det är även ett smidigt sätt att fånga in de som visar intresse för platsen och så är man igång med att starta upp en projektgrupp.
  4. En plats blir aldrig färdig – när förutsättningarna finns på plats, måste det också finnas en plan och en tydlig ansvarsfördelning för hur aktiviteter ska arrangeras och för hur platsen ska underhållas och utvecklas. Det är en av framgångsfaktorerna för en lyckad placemakingprocess.
  5. Eldsjälar behövs – placemaking kan innebära långa och komplexa processer. Därför är det så viktigt att i ett tidigt stadium få med sig eldsjälar och ambassadörer som har energi och vilja att driva projektet hela vägen i mål.
  6. Året runt – i andra länder oroar man sig för att det är för mycket människor på en och samma plats. I Norden är utmaningen omvänd. Vi behöver arbeta med våra stadsstrukturer för att samla människor och med en programmering som hjälper till att befolka platser året om. Eftersom det är kallt ofta och länge behöver vi platser som är anpassade för just det, såsom uppvärmda bänkar, skridskobanor m.m.
  7. Placemaking inomhus och i naturen – i ett grått och kallt klimat kan vi inte alltid mötas utomhus och då behöver vi inomhusmiljöer som inte är kommersiella, såsom badhus, bibliotek, greenhouses m.m. I Norden är vi traditionellt bra på det här, men det finns också gott om utrymme för innovation. Vi ser också en outvecklad potential för att skapa mötesplatser i icke-urbana miljöer såsom vid sjöar och i skogar. Här vistas vi ändå för att ägna oss åt friluftsliv och njuta av naturen. Varför inte skapa platser som gör naturen ännu mer tillgänglig och där vi kan njuta av den tillsammans?

Utvecklingsprojektet sattes igång för ett år sedan, med en inspirationsföreläsning av Ethan Kent. Kent är vd på PlacemakingX, ett globalt nätverk för ledare som arbetar tillsammans med att påskynda utvecklingen av placemaking.

– I was happy to help kick off their process of developing a Nordic approach to placemaking. The resulting guide is a valuable placemaking resource, to chart a course, and adapt tools and principles, for the regional placemaking movement. We look forward to continuing to support, and learn from, the ongoing campaign in the region, säger Ethan Kent.

Webbinarium

I anslutning till presentationen av handledningen inleds också en serie med webbinarium som kommer att handla om just platssamverkan och placemaking. Det första i ordningen handlar om vad som egentligen skapar en attraktiv plats. Från Stiftelsen Tryggare Sverige deltar Cornelis Uittenbogaard. Webbinariet är kostnadsfritt och hålls den 9:e juni: https://tryggaresverige.org/nordic-placemaking-talk-1-placemaking-att-omvandla-ytor-till-platser

Handledningen

Handledningen vänder sig primärt till kommuner och fastighetsutvecklare som står inför utmaningen att skapa eller omvandla segregerade, otrygga och oinspirerande ytor till integrerade, hållbara och minnesvärda platser.

Handledningen kan laddas ned kostnadsfritt: https://tryggaresverige.org/placemaking-in-the-nordics

Kontakt

Stadsplanerare och forskare Cornelis Uittenbogaard (Stiftelsen Tryggare Sverige)
cornelis.uittenbogaard@tryggaresverige.org, 076-340 89 99

Affärsutvecklingschef Petra Svensson Gleisner (LINK arkitektur)
petra.gleisner@linkarkitektur.se, 070-271 57 59

VD Marcus Andersson (Future Place Leadership)
ma@futureplaceleadership.com, 070-867 36 34

Ämnen

Kategorier


Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Presskontakt

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige