Gå direkt till innehåll
Nu startar platssamverkan för ett tryggare Hagalund

Pressmeddelande -

Nu startar platssamverkan för ett tryggare Hagalund

Långsiktiga insatser och ökad lokal närvaro ska bidra till ökad trygghet i stadsdelen Hagalund i Solna. Det är ambitionen med platssamverkan Hagalund - ett initiativ som bygger på en trygghetsanalys och kartläggning av stadsdelen.

Lokala bostadsföretag, Solna stad och lokalpolis startar nu ett gemensamt initiativ för att bidra till ett tryggare Hagalund. Partnerna har tecknat en avsiktsförklaring för att inleda så kallad platssamverkan, som framför allt bygger på långsiktiga insatser och ökad lokal närvaro.

– Nu växlar vi, tillsammans med lokala krafter och andra aktörer, upp arbetet för positiv förändring i Hagalund – med ett särskilt fokus från stadens sida på en tryggare stadsmiljö, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

– Platssamverkan har visat sig vara ett effektivt verktyg för att uppnå gemensamma mål och nå effekt i ett område. När många aktörer med olika perspektiv samarbetar kan vi göra skillnad, säger Erika Sjöqvist, stadsplanerare, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Trygghetsanalys och kartläggning
Initiativet startade hösten 2018 med en trygghetsanalys som genomfördes av Stiftelsen Tryggare Sverige på uppdrag av Rikshem. I analysen kartlades utmaningarna i Hagalund med inriktning mot brott och otrygghet. Resultatet visade att det fanns ett antal utmaningar att lösa och ligger till grund för planeringen av kommande insatser.

Insatser inom fyra områden
Insatserna inom platssamverkan i Hagalund kommer att koncentreras till fyra områden; ”helt, rent & snyggt”, ”säkert och tryggt”, ”tillgänglighet” och ”offentlig miljö”. En konkret handlingsplan inom dessa områden ska arbetas fram inom gruppen och mynna ut i både en årlig handlingsplan för varje område och långsiktiga mål fram till 2022. Exempel på aktiviteter kan vara regelbundna områdesvandringar, sociala aktiviteter för boende, bättre renhållning och tydligare ansvar mellan olika aktörer med ett trygghetskontor som öppnar vid Hagalunds centrum.

Aktörer i platssamverkan Hagalund
De parter som ingår i platssamverkan är Signalisten, Rikshem, Solna stad, BRF Hagalunden, lokalpolis och Hagalunds samfällighetsförening. Stiftelsen Tryggare Sverige bidrar med rådgivning och stöd i det fortsatta arbetet.

För mer information kontakta:
Stadsplaneraren Erika Sjöqvist (Stiftelsen Tryggare Sverige) på telefon 08-29 20 00 eller via e-post erika.sjoqvist@tryggaresverige.org

Ämnen

Kategorier


Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Kontakter

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige