Gå direkt till innehåll
Ny rapport om vägarna till ett säkrare och tryggare Sverige

Pressmeddelande -

Ny rapport om vägarna till ett säkrare och tryggare Sverige

Den senaste tiden har det kommit en rad utspel som för ett par månader sedan hade betraktats som huvudlösa. Moderaterna vill ha grundlagsändringar för att möjliggöra att straffa personer som pratar med gängkriminella, medan Socialdemokraterna vill tillåta husrannsakan i lägenheter, förråd etc., utan att det finns brottsmisstankar. Bakgrunden är en situation där skjutningar, bilbränder och öppen narkotikahandel för många människor har blivit en del av vardagen i Sverige.

I en ny rapport vid namn "Vägar till ett säkrare och tryggare Sverige" ger tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige en samlad lägesbild av situationen, bristerna och lösningarna för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

- Den bild som framkommer i rapporten är ett samhälle som inte fungerar, med myndigheter som inte gör vad de ska och ett land som håller på att tappa kontrollen över den inre säkerheten, säger generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Orsaken är ytterst att kampen mot brottsligheten aldrig har fått den uppmärksamhet som den förtjänar i en rättsstat av de politiker, av olika parti­tillhörighet, som styrt vårt land sedan efterkrigstiden.

- I stället för att vidta nödvändiga mått och steg för att bekämpa brottsligheten har insatserna inte sällan kommit att handla om symbolåtgärder i form av nya projekt, lite mer samverkan, affischkampanjer, vuxenfritids och armband mot sexuella ofredanden etc., menar Magnus Lindgren.

I rapporten presenteras en rad konkreta förslag för att återställa lag och ordning där den röda tråden handlar om tydligare ledning och styrning och bättre upp­följning av fattade beslut.

För mer information kontakta kommunikatör Isa Ring på telefon 08-29 20 00 eller via e-post isa.ring@tryggaresverige.org

Ämnen

Kategorier


Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Kontakter

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00
Ellen Aghed Luterkort

Ellen Aghed Luterkort

Presskontakt Kommunikatör 08-292000

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige

Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige