Gå direkt till innehåll
Stiftelsen Tryggare Sverige blir den internationella CPTED-organisationens representant i Sverige

Pressmeddelande -

Stiftelsen Tryggare Sverige blir den internationella CPTED-organisationens representant i Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige blir den internationella CPTED*-organisationens (ICA) representant och kommer driva den svenska avdelningen. Sverige blir därmed det första landet i Europa där ICA har en nationell avdelning.

- Vi är väldigt glada över att ha fått det här förtroendet av ICA och ser det som en möjlighet att stärka samarbetet kring situationell brottsprevention och CPTED både nationellt och internationellt, säger generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Det gemensamma målet för ICA och Stiftelsen Tryggare Sverige är att öka kunskapen om och användningen av CPTED i Sverige. Genom en nationell avdelning möjliggörs implementering av globala principer och internationella erfarenheter i den lokala svenska kontexten. Samarbetet skapar därmed också en tydlig kontaktyta för internationella CPTED-experter, samtidigt som det blir enklare för praktiker, kommuner och näringsliv att ta del av den mängd kunskap och kompetens som finns inom ICA.

- As worldwide International CPTED Association (ICA) we strive to increase knowledge on the CPTED practices but are the first to recognize the need of adjusting to local contexts. Therefore we launched our new Umbrella structure in which we facilitate local implementation of CPTED through sharing global knowledge and experiences. We are very much looking forward to support the Safer Sweden Foundation in their work with anchoring, promoting and sharing CPTED knowledge within Sweden, says regional Director of CPTED Europe Paul van Soomeren (DSP-Groep).

Som ett första steg i samarbetet har "BoTryggt2030 – handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöergodkänts av ICA och är en CPTED-standard, anpassad för svenska förhållanden.

Läs mer om ICA här: www.cpted.net

* Konceptet CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) är ett tvär­vetenskapligt angreppssätt för att minska brottslighet genom den fysiska utformningen och förvaltningen och användningen av den fysiska miljön. Konceptet utgår från att en specifik plats eller situation kan påverka en persons benägenhet att begå brott.

Ämnen

Kategorier


Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Kontakter

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00
Ellen Aghed Luterkort

Ellen Aghed Luterkort

Presskontakt Kommunikatör 08-292000

Relaterat innehåll

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige