Gå direkt till innehåll
Stiftelsen Tryggare Sverige får i uppdrag av Fastighetsägarna att kartlägga trygghetsproblematiken i utsatta områden

Pressmeddelande -

Stiftelsen Tryggare Sverige får i uppdrag av Fastighetsägarna att kartlägga trygghetsproblematiken i utsatta områden

Fastighetsägarna GFR har tillsammans med Fastighetsakademin givit Stiftelsen Tryggare Sverige och Maria Wallin, utvecklingsledare i utsatta områden, i uppdrag att genomföra en kartläggning av trygghetsproblematiken i Göteborg och Västsveriges utsatta områden samt att ta fram en handledning för hur fastighetsägare kan arbeta för att förebygga och förhindra brott och otrygghet i dessa miljöer. Projektet löper under nio månader och slutredovisas i december 2021.

- Vi vill ta samhällsansvar för den sociala hållbarheten i våra bostadsområden. Handledningen kommer att ge fastighetsägare de nya nycklar som efterfrågas för att skapa trygga boendemiljöer, säger Christina Heikel hos Fastighetsägarna GFR som leder projektet.

Projektet är ett led i att metodutveckla hur fastighetsbranschen kan arbeta med trygghetsproblematik samt social och situationell brottsprevention.

Det finns 60 av polisen benämnda utsatta områden i Sverige. I Göteborg finns två utsatta, ett riskområde och sex särskilt utsatta områden. I Halmstad finns ett utsatt område och i Borås två särskilt utsatta. Dessa områden kännetecknas bland annat av att kriminella individer och strukturer har stor inverkan på lokalsamhället vilket medför utmaningar också för fastighetsägare.

Göteborgs stad har som mål att ingen del av staden ska finns på polisens lista över särskilt utsatta områden till 2025. Fastighetsägarna GFR delar stadens ambition och samarbetar i trygghetsprojektet med såväl stadens allmännyttiga bostadsbolag som förvaltningar.

- Fastighetsägare är en av de samhällsaktörer som vid sidan av polisen kan göra mest i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Detta projekt är därför inte bara viktigt för fastighetsägarna själva utan det har stor betydelse i den samlade kampen mot brottsligheten och otryggheten, säger generalsekreteraren Magnus Lindgren vid Stiftelsen Tryggare Sverige.

Deltagare i projektet är Ernst Rosén, Willhem, Robert Dicksons Stiftelse, SGS, Sigillet Fastighets AB, Stena Fastigheter, Wallenstam, Victoria Park, Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget, Gårdstensbostäder, Familjebostäder, Göteborgslokaler, Eksta, Aranäs, Fastighets AB Balder, Göteborgs fastighetsförvaltarförening, HSB Göteborg, HSB Mölndal, Halmstad Fastighets AB, Kungälvsbostäder, Partillebo, Förbo, Alebyggen, KAB Fastigheter, Primär Fastighetsförvaltning, Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborgs stad samt Fastighetsakademin och Fastighetsägarna GFR.

Ämnen

Kategorier


Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Presskontakt

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige