Gå direkt till innehåll
Tryggare Sverige får i uppdrag att granska medborgarlöften och samverkansöverenskommelser i Jönköpings län

Pressmeddelande -

Tryggare Sverige får i uppdrag att granska medborgarlöften och samverkansöverenskommelser i Jönköpings län

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping att granska samtliga medborgarlöften och samverkansöverenskommelser som polisen och kommunerna i länet tecknat.

Studien ska ligga som grund för Länsstyrelsens och polisens fortsatta arbete med att stötta kommuner och polisen i arbetet med att ta fram överenskommelser och medborgarlöften på lokal nivå med hög kvalitet.

- Vikten av att effektivisera det lokala brottsförebyggande arbetet genom samverkansöverenskommelser mellan polis och kommun betonades redan 2008 av Rikspolisstyrelsen i en nationell handlingsplan. Syftet med överenskommelserna är att formalisera det gemensamma brottsförebyggande arbetet och därigenom tydliggöra vilka åtaganden kommun respektive polis åtar sig. Överenskommelserna utgör i sin tur en del av en arbetsmodell, som syftar till att strukturera och effektivisera det lokala brottsförebyggande arbetet, säger generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Stiftelsen Tryggare Sverige kommer på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län undersöka samverkansöverenskommelsernas och medborgarlöftenas innehåll och kvalitet. Arbetet tar sin utgångspunkt i Brottsförebyggande rådets bok Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete och resultatet kommer redovisas i en rapport med rekommendationer inför det fortsatta arbetet.

Motsvarande undersökning har tidigare genomförts på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

Ansvarig för granskningen är leg. psykologen och säkerhetssamordnaren Peter Strandell (Stiftelsen Tryggare Sverige). Peter har lång erfarenhet av såväl operativt som strategiskt brottsförebyggande arbete från både ett polisiärt och kommunalt perspektiv.

För mer information kontakta Peter Strandell på telefon 040-30 67 00 eller via e-post peter.strandell@tryggaresverige.org

Ämnen


Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Presskontakt

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige