Gå direkt till innehåll
Tryggare Sverige inleder samarbete med Uppsala universitet kring offentlig-privat platssamverkan

Pressmeddelande -

Tryggare Sverige inleder samarbete med Uppsala universitet kring offentlig-privat platssamverkan

Samhället står inför större utmaningar än någonsin när det gäller frågor som rör brott och otrygghet. Samtidigt visar sig befintliga arbetssätt för att stävja utvecklingen ha begränsad framgång. Kommuner, fastighetsägare och bostadsbolag behöver effektiva verktyg i arbetet med att skapa en trygg miljö. Offentlig och privat platssamverkan har visat sig vara en väg att gå. För att utveckla frågor som rör platssamverkan inleder nu Stiftelsen Tryggare Sverige ett samarbete med Institutet för Fastighetsrättslig Forskning (IFF) vid Uppsala universitet.

- För att komma till rätta med den typ av brott och ordningsstörningar som påverkar människors livskvalitet i vardagen lanserade Stiftelsen Tryggare Sverige i december 2018 ett Nationellt Kunskapscentrum för Platssamverkan i syfte att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer, säger generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Kunskapscentrets uppgift är att samla den evidensbaserade forskning och erfarenhetsbaserade kunskap som finns, nationellt och internationellt, om dessa typer av långsiktiga samverkansarbeten. Kunskapscentret ska vidare anpassa dessa kunskaper och metoder till svenska förhållanden och ge stöd och råd till kommuner och fastighetsägare som vill starta och driva platssamverkan.

Bakom Nationellt Kunskapscentrum för Platssamverkan står KTH, flera branschorganisationer och en rad fastighetsägare.

- Vi är nu glada över att även inleda ett samarbete med Institutet för Fastighetsrättslig Forskning, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet för att utveckla frågor som rör offentlig-privat platssamverkan, säger Magnus Lindgren.

Genom platssamverkan och mobilisering av outnyttjade brottsförebyggande resurser i våra kommuner i form av fastighetsägare, säkerhetsföretag, handlare och andra aktörer kommer samhället få nya verktyg i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten.

- I IFF:s uppdrag som forskningsinstitut ingår att ha kontakt med bland annat myndigheter och organisationer i samhällsaktuella frågor i syfte att akademi och praktik ska mötas för att utbyta erfarenhet och kunskap. Vi är därför mycket nöjda över samarbetet med Stiftelsen Tryggare Sverige och tror att det kommer gynna både forskningen på området och arbetet med platssamverkan, säger docent Erika P Björkdahl (IFF).

Som ett konkret resultat av samarbetet arrangeras under hösten 2020 och våren 2021 en kostnadsfri seminarieserie om förutsättningarna för platssamverkan i Sverige.

Ämnen

Kategorier


Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Kontakter

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00

Relaterat innehåll

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige