Gå direkt till innehåll
Tryggare Sverige och Helsingborgs stad tar gemensamt krafttag för ökad trygghet bland företagare

Pressmeddelande -

Tryggare Sverige och Helsingborgs stad tar gemensamt krafttag för ökad trygghet bland företagare

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige och Helsingborgs stad tar nu gemensamt fram och genomför en Företagens trygghetsundersökning, FTU, för att kartlägga utsattheten för brott samt otryggheten bland företagare i kommunen. Detta är första gången som en liknande undersökning görs i Sverige och Helsingborg blir pilotkommun.

Sedan flera år genomförs undersökningar bland allmänheten (Nationell trygghetsundersökning, NTU) och politiker (Politikernas trygghetsundersökning, PTU) i syfte att kartlägga utsattheten för brott, otryggheten, förtroendet för rättsväsendet m.m. Motsvarande undersökning saknas emellertid när det gäller näringsidkare. Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige och Helsingborgs stad tar nu gemensamt fram och genomför en Företagens trygghetsundersökning, FTU, för att kartlägga utsattheten för brott och otrygghet bland företagare i kommunen.

- Brottsligheten och otryggheten har inte enbart konsekvenser för den enskilde företagaren utan påverkar även villkoren för företagande och ekonomisk verksamhet. Enligt ”the Economic Freedom of the World Index”, som mäter graden av marknadsekonomi i drygt 160 länder, tappar Sverige placeringar. Orsaken är bland annat att företagare upplever allt större problem med brottsligheten, säger generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige).

För att få en bättre bild av omfattningen och konsekvenserna av brott mot näringslivet tar nu Stiftelsen Tryggare Sverige, tillsammans med Helsingborgs stad, fram Företagens trygghetsundersökning, FTU.

- Näringslivet står inför större utmaningar än någonsin när det gäller frågor som handlar om brott och otrygghet. Förutom minskad omsättning till följd av den pågående pandemin rapporterar många företag om ökade problem med våld, hot och trakasserier. Därför är det viktigt att kartlägga och sedan komma med konkreta åtgärder för hur vi kan öka tryggheten för företagare i vår kommun, säger näringslivsdirektör Annette Melander Berg (Helsingborgs stad).

För mer information kontakta Peter Strandell (Stiftelsen Tryggare Sverige) på telefon 040-30 67 00 eller via e-post peter.strandell@tryggaresverige.org

Ämnen

Kategorier


Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Kontakter

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige