Gå direkt till innehåll
Trygghet i skolan - ny rapport som presenteras i anslutning till World Children's Day

Pressmeddelande -

Trygghet i skolan - ny rapport som presenteras i anslutning till World Children's Day

I anslutning till World Children´s Day släpper Stiftelsen Tryggare Sverige och Länsstyrelsen Stockholm en ny rapport med fokus på trygghet i skolan. Bakgrunden är att skolan är en av de vanligast platser där barn drabbas av brott. Många är också otrygga, framför allt i omklädningsrum, på toaletter och i korridorer. Hur ser situationen ut och vad kan göras?

Syftet med rapporten är att, utifrån aktuell forskning och beprövade erfarenheter, beskriva hur säkerheten och tryggheten kan förbättras i skolor genom situationell brottsprevention.

- ”Skolan är en av de vanligast platser där barn drabbas av brott. Många är också otrygga, framför allt i omklädningsrum, på toaletter och i korridorer. I rapporten beskrivs den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet samt vad som kan göras för att vända utvecklingen”, säger kriminologen Marika Haug (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Samarbetet mellan Länsstyrelsen Stockholm och Stiftelsen Tryggare Sverige påbörjades i samband med att barnkonventionen blev lag i januari år 2020. Konventionen förtydligar bland annat att alla barn ska skyddas mot alla former av fysiskt och psykiskt våld.

- ”Det förebyggande arbetet i skolan har traditionellt sett varit inriktat mot så kallad social prevention med målet att reducera individers motivation att begå brott. Med denna rapport lyfter vi betydelsen av den fysiska miljöns utformning för uppkomsten av brott och för att minska antalet brott som begås i skolmiljö. Rapporten är viktig för arbetsmiljön i skolan och för de barn och unga som är oroliga över att utsättas för brott”, menar Brottsförebyggande samordnare Erik von Essen (Länsstyrelsen Stockholm).

Genom att förebygga brott och otrygghet i skolan kan Sverige komma ett steg närmre att nå FN:s globala mål år 2030.

Rapporten presenteras i samband med ett nationellt webinarium torsdagen den 19 november 2020.

Frågor besvaras av kriminologen Marika Haug (Stiftelsen Tryggare Sverige) på telefon 073-511 57 17 eller av samordnaren Erik von Essen (Länsstyrelsen Stockholm) på telefon 070-761 77 04.

Ämnen

Kategorier


Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Presskontakt

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige