Gå direkt till innehåll
Fotograf: Carina Gran
Fotograf: Carina Gran

Pressmeddelande -

Vårväderstorget – Sveriges första trygghetscertifierade torg i ett utsatt område

Under flera år har stadsdelen Biskopsgården kantats av stora utmaningar i form av påtaglig brottslighet och hög otrygghet. År 2015 klassades stadsdelen av polisen som ett särskilt utsatt område. Sedan dess har området genomgått stora förändringar. Det gäller inte minst det centralt belägna Vårväderstorget som blir Sveriges första trygghetscertifierade torg i ett utsatt område.

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad fastslog i budget 2020 en ambition om att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden. Framtidenkoncernen, i vilken GöteborgsLokaler ingår, gavs en central roll i arbetet med att nå målet och tog mot den bakgrunden fram en koncerngemensam utvecklingsstrategi.

En viktig del i utvecklingsstrategin rör de lokala torgen. Ett av dessa torg är Vårväderstorget i Biskopsgården, ett utsatt område i Göteborg. GöteborgsLokaler som äger och förvaltar samt ansvarar för platsutvecklingen av flera av torgen har utifrån strategin gjort en storsatsning på Vårväderstorget.

Under de senaste två åren har torget genomgått en omfattande renovering och omgestaltning. Utifrån en tydlig platsidentitet med inspiration från stadens målbild om trädgårdsstaden har torget blivit Trädgårdstorget.

– Fasader och tak har målats i gröna färger, jalusier har bytts ut till trygghetssäkrade glas, gröna växter och platsunika möbler har placerats på torget, vilka inbjuder till spontana möten. Dessutom har vi vidtagit flera andra åtgärder för att öka tryggheten, så som bättre belysning och tydligare skyltning, säger Anders Rydholm, fastighetsförvaltare på GöteborgsLokaler.

För att säkerställa att torget uppfyller kraven på en säker och trygg plats, har torget certifierats utifrån principerna i handboken BoTryggt2030. Certifieringen genomförs av Stiftelsen Tryggare Sverige och bygger på kunskapen om så kallad situationell brottsprevention genom arkitektonisk design, CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design).

– Certifieringen är ett kvitto på att fastighetsägaren, med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövade erfarenheter, gjort medvetna val för att så långt som möjligt minska brottsligheten och öka tryggheten på platsen, säger Peter Strandell verksamhetschef på Stiftelsen Tryggare Sverige.

Det nya Vårväderstorget invigdes officiellt den 23 april. Den 27 april firar GöteborgsLokaler den stora ombyggnationen tillsammans med allmänhet och hyresgäster på torget.

För mer information kontakta:

Peter Strandell
Verksamhetschef Region Syd
Stiftelsen Tryggare Sverige
Tel: 070-36 36 391
E-post: peter.strandell@tryggaresverige.org

Anders Rydholm
Fastighetsförvaltare
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
Tel: 031-335 01 23
E-post: anders.rydholm@goteborgslokaler.se

Ämnen

Kategorier


Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Kontakter

Magnus Lindgren

Magnus Lindgren

Presskontakt Generalsekreterare 08-29 20 00
Ellen Aghed Luterkort

Ellen Aghed Luterkort

Presskontakt Kommunikatör 08-292000

Stiftelsen Tryggare Sverige är en oberoende tankesmedja inom trygghetsområdet

Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit ett allt större samhällsproblem i Sverige. För att försöka bryta denna negativa utveckling bildades år 2008 Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Visionen är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att bo, vistas och verka i.

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3
112 69 Stockholm
Sverige