Pressmeddelande -

Kvinnoforums vd Bam Björling talade om gender och hållbar utveckling på dag för omvärldsanalys i Eskilstuna

Onsdagen den 23 april deltog Kvinnoforums vd Bam Björling som föreläsare och inspiratör i Eskilstuna på kommunledningens dag för omvärldsanalys. Bam Björling var med och startade det som idag är Miljöförbundet och säger: "Det har alltid varit självklart för mig att gender och miljö måste gå hand i hand för att skapa ett hållbart samhälle.". I fokus för Bam Björlings inlägg stod gender och transporter där hon bland annat visade på skillnaden i miljöpåverkan beroende på om du är kvinna eller man; oavsett om du är fattig eller rik.

Seminariet anordnades av Eskilstuna kommun och syftade till att konkretisera arbetet med klimatförändringarna till en lokal nivå och diskutera hur Eskilstuna kan möta denna utmaning. Under seminariet medverkade nationellt och internationellt kända föreläsare som alla belyste klimatfrågan ur olika perspektiv. Bland annat medverkade Karl Henrik Robert, Det naturliga steget.

Bam Björling vill lyfta fram två saker som hon ser som hoppfulla inför framtiden: att Eskilstuna kommun tar ett samlat grepp på miljö och klimat och att de ser det som nödvändigt och som en framgångsfaktor att använda sig av ett genderperspektiv.

För mer information kontakta:

Bam Björling

vd, Stiftelsen Kvinnoforum
info@kvinnoforum.se
08-56228800

Ämnen

  • Miljöpolitik