Pressmeddelande -

Starkt intresse för Xist-dag på Skandia

På Xist-Kvinnoforums inspirationsdag om arbete med och för tjejer och killar (måndag 12/5 -08) deltog ett 100-tal representanter från kommuner, finansiärer och civila samhället, t.ex. Rädda Barnen och Stadsmissionen.

Under dagen presenterades Xist-modellen genom "learning by doing" där deltagarna - bl.a. fritidsledare, kuratorer och socialsekreterare - provade på olika workshops för att inspirera och väcka tankar, utbyta erfarenheter och nätverka. Bland annat fick de pröva på att arbeta med tjej- och killgrupper inom arbete mot hedersrelaterat våld och att förebygga tjejers och killars psykiska ohälsa för missbruksprevention. Deltagarna beskrev dagen som inspirerande, engagerande, hoppfull, energigivande och kanske allra viktigast som sammanfattade dagen: "Det är inte bara viktigt utan också roligt att arbeta med tjejer och killar - framförallt de som har allra störst behov av vuxna kvinnor och män.".

För mer information kontakta:

Elin Pietras
Verksamhetschef, Xist
info@kvinnoforum.se
08-56228800

 

Ämnen

  • Skola