Seminarium om skatteforskning och skattepolitik och sysselsättning

Tid 21 Mars 2012 09:00 – 16:00

Plats Riksdagen, Förstakammarsalen

Seminariet tar sin utgångspunkt i en gemensam satsning av Riksbankens Jubileumsfond (RJ), Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och Skatteverket som sedan 2008 beviljat 12 forskningsprojekt inom skatteområdet. Anslagen uppgår till sammanlagt 60 miljoner kronor. Förmiddagen kommer att ägnas åt lägesrapportering av dessa projekt med bland annat professor Sören Blomquist, nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, professor Åsa Gunnarsson, juridiska institutionen, Umeå universitet, professor Tomas Sjögren, nationalekonomiska institutionen, Umeå universitet, professor Lennart Flood, nationalekonomiska institutionen, Göteborgs universitet, fil dr Lotta Björklund Larsen, Linköpings universitet, professor Eleonor Kristoffersson, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet och professor Mattias Dahlberg, juridiska institutionen, Uppsala universitet. Som discussants under förmiddagen medverkar professorerna John Hassler och Mats Persson, Institutet för internationell ekonomi samt Robert Påhlsson, Göteborgs universitet. Därefter ägnas eftermiddagen åt växelverkan mellan skattepolitiken och skatteforskningen. I denna del medverkar bland annat: • Agnar Sandmo, professor, NHH, Bergen • Peter Birch Sörensen, professor, Department of Economics, University of Copenhagen • Ingemar Hansson, generaldirektör, Skatteverket • Åsa Hansson, docent Lunds universitet • Göran Grosskopf, f.d. professor Göteborgs universitet och ordförande i bl.a. Ikeakoncernens nederländska moderbolag • Sven-Olof Lodin, professor emeritus, Stockholms universitet • Henrik von Sydow, ordförande skatteutskottet • Leif Jakobsson, vice ordförande skatteutskottet Programmet leds av Gunnar Eliasson, verkställande ledamot, Skatteakademien. Inbjudna till seminariet är utöver forskare inom ekonomi, samhällsvetenskap och juridik även forskningsintresserade beslutsfattare och representanter för myndigheter, organisationer och företag.

Ämnen

  • Ekonomi

Taggar

  • forskning
  • seminarium
  • skatteforskning
  • skattepolitik

Presskontakt

Hanna Köllerström

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08 506 26 435