Statlig styrning och ansvarsutkrävande

Tid 29 Mars 2012 09:00 – 12:00

Plats Riksdagen, Förstakammarsalen

Konstitutionsutskottet och finansutskottet anordnar tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ett seminarium om ansvarsfrågor. Syftet är att diskutera ansvar och ansvarsutkrävande i teori och praktik och vilken roll ansvarsfrågorna har i den statliga styrningen. RJ har dessutom intresse av att se vilka forskningsbehov och forskningsmöjligheter som kan finnas. På uppdrag av RJ:s områdesgrupp för mål och resultat i offentlig verksamhet (MoR-gruppen) har förra riksrevisorn Eva Lindström gjort en kunskapsöversikt som kan laddas ner från RJ:s webbplats (www.rj.se/svenska/var_forskning/publikationer). Läs mer om seminariet och programmet på http://www.rj.se/svenska/130/var/newsID/548

Ämnen

  • Riksdag

Taggar

  • statlig styrning
  • seminarium
  • forskning
  • ansvar

Presskontakt

Hanna Köllerström

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08 506 26 435