Pressmeddelande -

Föreningen för studier av forskning och utbildning, Sister, avvecklas

Efter 10 års verksamhet kommer nu Föreningen för studier av forskning och
utbildning, Sister, att avvecklas. Vid inrättandet garanterade Strategiska
stiftelsen (SSF), KK-Stiftelsen, Stint och Riksbankens Jubileumsfond (RJ)
att under sammanlagt 10 år bidra med basfinansieringen. Sister har dessutom haft intäkter i form av forskningsanslag och för uppdragsforskning.

Sisters styrelse har den 1 oktober 2008 kommit till slutsatsen att det efter utgången av 2008, dvs. när de första 10 verksamhetsåren når sitt slut, är omöjligt att med bibehållen kvalitet driva Sister vidare, säger Göran
Blomqvist, ordförande i Sisters styrelse.

- Vi klarar inte längre av att åstadkomma en tillräcklig basfinansiering.
Stiftelserna kan inte heller driva permanenta forskningsinstitutioner, säger han.

Sisters föreningsstämma har mot denna bakgrund 2008-11-05 beslutat att följa styrelsens förslag att avveckla Sister.

Sisters verksamhetsinriktning mot breda synteser, kvalificerade utredningar och policyutveckling innebär egendomligt nog att man inte har kunnat söka traditionell forskningsfinansiering från till exempel forskningsfinansierade råd och myndigheter, fastslår Göran Blomqvist.

- Inledningsvis bemöttes Sister rent av negativt inte minst från flera statliga myndigheter. De ville inte ha en fristående organisation som studerade och utvärderade den forskning och utbildning som bedrevs vid universitet och högskolor, fortsätter Göran Blomqvist.

I andra länder har sådana organisationer stor betydelse. Med tiden har den negativa attityden förändrats och allt fler aktörer har insett värdet av Sisters analyser, rapporter och böcker. Likafullt har det inte varit möjligt att klara av den grundläggande basfinansieringen.

- Styrelsen beklagar djupt denna utveckling, säger Göran Blomqvist.


För ytterligare upplysningar kontakta styrelsens ordförande Göran
Blomqvist, tel. 070-35 27 130

Ämnen

  • Arbetsliv

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Kontakter

Hanna Köllerström

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08 506 26 435