Pressmeddelande -

Fyra Pro Futura-forskare utsedda

Fyra forskare har utsetts till 2017 års Pro Futura-forskare i den tolfte omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har utsett 2017 års Pro Futura-forskare. De fyra forskarna har valts ut bland 27 nominerade. Beredningen av har utförts av SCAS i Uppsala. De fyra forskarna har handplockats med hänsyn till den kvalitet deras forskning har samt till deras förmåga att i framtiden arbeta självständigt och nydanande. Detta är den tolfte omgången av det framgångsrika programmet, som tydligt visar både att det går att locka mycket avancerade forskare till Sverige och att det går att bygga elitsatsningar om förutsättningarna är de rätta.

Pro Futuras popularitet beror på den utmärkta miljö som forskarna blir en del av på SCAS samt på den starka position som programmet visat sig ge. Forskare från programmet har kommit att inta viktiga poster på universitet, i forskningsråd och akademier, inte bara i Sverige. Förra årets Pro Futura-forskare Aryo Makko invaldes till exempel nyligen i Sveriges Unga Akademi.

Urvalsprocessen till Pro Futura är omfattande. En internationellt framstående beredningsgrupp har granskat samtliga nominerade, som sedan dessutom intervjuats. Göran Blomqvist, vd vid Riksbankens Jubileumsfond, menar att sådana här satsningar på humaniora och samhällsvetenskap i dag blivit allt viktigare.

-Svenska universitet saknar tyvärr fortfarande en tydlig och transparent karriär för unga forskare. Pro Futura visar hur en internationellt gångbar och attraktiv anställning kan utformas, säger Göran Blomqvist.

Björn Wittrock, föreståndare för SCAS, framhåller att Pro Futura inte bara är ett anslag eller en tjänst.

-Att ingå i Pro Futura är att vara en del av en gemenskap av unga forskare över ämnes- och nationsgränser. Man får uppleva några av de internationellt mest ansedda och livaktiga instituten för avancerade studier.

För att i ytterligare stärka unga och framgångsrika forskare har Riksbankens Jubileumsfond i år valt att göra en satsning på ytterligare två forskare. De tilldelas RJ 1 year research grant.

De fyra forskarna som blivit utsedda till Pro Futura-forskare är:

 • Patrick Jern, nominerad av Åbo Akademi, vars forskning befinner sig i gränslandet mellan psykologi, medicin, genetik och evolutionsbiologi. Han föreslår ett projekt med titeln An Empirical Test of the Erotic Platsicity Theory and Its Implications for Sexual Function. Projektet handlar om stabiliteten i sociosexuell orientering.
 • Sofia Lodén, nominerad av Stockholms universitet, kommer att forska om gränser och landskap i Artursagan. Titeln är The Europeanization of Culture in the Middle Ages: Moving Borders and Landscapes in Arthurian Romance.
 • Ola Wikander, nominerad av Lunds universitet, vars forskning handlar om historisk lingvistik, biblisk exegetik och religionshistoria. Det skisserade projektet har titeln The Word of the Storm Gods: Reconstructing the Common Mytho-Poetic Language of Northwest Semiotic.
 • Nicholas Zair, nominerad av universitetet i Cambridge, avser att studera konservativ stavning i texter från den romerska kejsartiden. Titeln på projektet är Learning to Spell in the Roman Empire.

De två forskare som får RJ 1 year research grant är:

 • Ronald van den Berg, nominerad av Uppsala universitet, som kommer att studera de teorier och modeller som finns för beslutsfattande.
 • Temi Odumosu, nominerad av Malmö högskola, som kommer att studera nordiskt slaveri och kolonisation.

Kontakta forskarna:

Patrick Jern: pjern@abo.fi
Sofia Lodén: sofia.loden@su.se
Ola Wikander: ola.wikander@ctr.lu.se
Nicholas Zair: naz21@cam.ac.uk
Temi Odumosu: tcodumosu@gmail.com
Ronald van den Berg: ronald.vandenberg@psyk.uu.se

För mer information om Pro Futura kontakta SCAS: 018-557085, info@swedishcollegium.se
Frågor kan även ställas till Britta Lövgren som handlagt ärendet på RJ: britta.lovgren@rj.se

Läs mer om Pro Futura på www.rj.se där det bland annat finns uppgifter om tidigare forskare, och annan fakta kring programmet:

Ämnen

 • Samhällsvetenskap

Kategorier

 • forskning
 • humaniora
 • riksbankens jubileumsfond
 • samhällsvetenskap
 • spetsforskning
 • pro futura

Regioner

 • Uppsala

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Kontakter

Hanna Köllerström

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08 506 26 435