Pressmeddelande -

Myten om Nobelprisets dödskyss

På torsdag delas året Nobelpris i litteratur ut. Vadslagningen är redan igång, liksom diskussionerna om den dödskyss som priset har sagts innebära. Men Nobelpriset behöver inte alls innebära en kreativ stagnation. Nu har litteraturvetaren Anna Gunder visat att idén om priset som en dödskyss är just en myt. De allra flesta författare som får Nobelpriset fortsätter att skriva också efter det att hen fått priset.

Anna Gunder har undersökt vilka effekter Nobelpriset har och kan – förutom om att vederlägga myten om dödskyssen – visa att priset faktiskt har en inverkan på spridningen av pristagarnas verk runt om på jorden. Antalet översättningar av nobelprisförfattares verk till nya språk ökar. Den följden av priset är kraftig, men kortvarig. Bara efter fem år har syns få spår av Nobelpriset vad det gäller översättningar och spridningen av verken till nya språk.

Dessutom har Anna Gunders projekt lett till ett ifrågasättande av de databaser som i dag ligger till grund för en del studier av världslitteraturen. Databaserna är helt enkelt inte tillräckligt tillförlitliga. I framtiden blir därför en viktig fråga hur man ska göra för att bygga bättre och mer användbara databaser. Forskare måste själva medverka till att bygga databaserna och frågan är hur man gör det på bästa sätt.

Läs mer om Anna Gunders forskning och om vilket som var hennes bästa tips vad det gäller Nobelpriset på RJ:s webbplats.

Ämnen

  • Litteratur

Kategorier

  • nobelpriset
  • litteraturpris
  • nobeleffekt
  • humaniora
  • forskning

Regioner

  • Stockholm

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Kontakter

Hanna Köllerström

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08 506 26 435