Pressmeddelande -

Nomineringar till Pro Futura klara

Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humaniora och samhällsvetenskap. Nomineringar till Pro Futura XIV har inkommit från hela 16 universitet. Sammanlagt har 30 forskare nominerats, 17 män och 13 kvinnor.

Liksom tidigare finns det möjlighet för varje lärosäte att nominera upp till fyra forskare – men bara en av dessa får ha examen från och vara verksam vid det nominerande lärosätet. I år är det flera universitet som utnyttjat denna möjlighet att rekrytera lovande forskare. Göteborgs, Lunds, Malmö, Stockholms och Karlstads universitet, liksom Mittuniversitetet har tagit chansen att nominera och därmed försöka rekrytera forskare genom Pro Futura-programmet.

- Detta är en fantastisk möjlighet för lärosäten att genom ett på många sätt unikt program locka begynnande forskarstjärnor till sina miljöer, säger Göran Blomqvist, vd vid Riksbankens Jubileumsfond.

- Det är glädjande att detta sker, för det visar en tydlig medvetenhet om rekryteringarnas betydelse, säger han. Däremot har vi inte kommit tillräckligt långt i fråga om jämställdheten mellan män och kvinnor i förslagen från lärosätena, avslutar han.

Under våren kommer processen med att välja ut Pro Futura-forskare att tas vidare. De nominerades förslag på forskningsprojekt kommer att läsas av en internationell panel med toppforskare från hela världen. Ett antal av de 30 kandidaterna kommer sedan att intervjuas och slutligen – fram emot sommaren – tas beslut om vilka som utses till Pro Futura-forskare.

- De forskare som blir antagna till programmet erbjuds mycket goda möjligheter att meritera sig som forskare och forskningsledare. Internationella gästforskarprogram, framstående mentorer och inte minst sammanhängande forskartid och ett enastående nätverk bland annat knutet just till SCAS, som driver programmet, väntar, säger Christina Garsten som är direktör vid SCAS. Hon har tidigare under flera år medverkat i urvalsarbetet, liksom i de regelbundna uppföljningarna, och kunnat se de framsteg som forskarna gör.

- Av de forskare som genomgått programmet är många i dag forskningsledare på hög nivå. Av den anledningen erbjuds alla i programmet numera också ambitiös ledarskapsutbildning, säger hon.

Från Riksbankens Jubileumsfond gratulerar vi de 30 forskare som blivit nominerade och önskar dem lycka till i den fortsatta processen.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Forskning

Kategorier

  • samhällsvetenskap
  • pro futura
  • riksbankens jubileumsfond
  • humaniora

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Presskontakt

Hanna Köllerström

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08 506 26 435