Pressmeddelande -

Ökat intresse för spetsforskning

Intresset för att kunna satsa på en forskarkarriär inom samhällsvetenskap och humaniora växer. Nio svenska och två europeiska universitet har nominerat totalt 25 forskare till spetsforskningsprogrammet Pro Futura.

Pro Futura, är ett samarbete mellan Riksbankens Jubileumsfond och SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study), erbjuder forskare i början av sin karriär en exklusiv möjlighet att etablera sig och utveckla sin forskning.

Under fem år får de ägna sig åt forskning på heltid, varav minst  ett och ett halvt år på SCAS i Uppsala. Dessutom tillbringar de minst ett år på ett internationellt ledande institut för avancerade studier utomlands eller en jämförbar toppforskningsinstitution.

– Forskarnas tid på ett ledande forskningsinstitut utomlands och på SCAS är av stor betydelse för deras framtida forskning. Tiden där innebär nära kontakter med internationella toppforskare som kan fungera som rådgivare och mentorer, säger Britta Lövgren, ansvarig forskningssekreterare på Riksbankens Jubileumsfond.

Årets nomineringar kom från Uppsala, Göteborgs, Stockholms, Umeå och Karlstads universitet samt från Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Handelshögskolan i Stockholm och KTH. Dessutom kom nomineringar från Köpenhamns och Tartu universitet som för första gången inbjudits att nominera forskare.   

Pro Futura ger inte bara de enskilda forskarna möjlighet att satsa på forskning, utan bidrar även till att stärka Sverige som forskningsnation, säger Britta Lövgren.

Urvalet till programmet sker i två steg, och bara de absolut bästa kommer i fråga när ledande internationella och svenska forskare bedömer kandidaterna. Mellan tre och sex av de forskare som går vidare till andra omgången antas sedan till Pro Futura-programmet.

Sammanlagt har 25 forskare antagits till Pro Futura sedan starten 1999. Programmet utgör en unik resurs i Europa för att främja internationell spetsforskning. Tidigare Pro Futura-forskare har tillträtt ansedda professurer och valts in i akademier, forskningsråd och nyckelorgan på universitet.  Bl.a. är de enda företrädarna för humaniora och samhällsvetenskap i Sveriges unga akademi Pro Futura-forskare.

Vilka som går vidare till andra omgången av uttagningen till Pro Futura-programmet meddelas i början av april.

 

För mer information, kontakta:

Britta Lövgren, forskningssekreterare, Riksbankens Jubileumsfond, britta.lovgren@rj.se, tfn 08- 506 264 08

Anna Svensson, forskningssekreterare, SCAS, anna.svensson@swedishcollegium.se, tfn 018-55 70 85

 

Om Pro Futura
Pro Futura är ett nationellt spetsforskningsprogram för forskare i humaniora och samhällsvetenskap. Programmet inrättades 1999 på initiativ av Riksbankens Jubileumsfond och SCAS.

Universiteten inbjuds att nominera högst fyra lovande forskare bortom doktorsexamen och postdoktjänst. Av dessa väljs mellan tre och sex forskare ut att delta i programmet. Pro Futura-forskarna får lön i fem år och ska under två till tre år under denna tid vistas vid SCAS samt vid utländska spetsforskningsinstitut. De möts också regelbundet med de andra forskarna i programmet och med sina mentorer. Under det andra året sker en prövning av de uppnådda resultaten. Pro Futura-forskare som antas från och med 2012 har möjlighet att ansöka om ytterligare två års finansiering av sin forskaranställning för att färdigställa större arbeten och förbereda nya forskningsprojekt.

Pro Futura är en av de mest ambitiösa satsningar som gjorts för att främja lovande forskare. I ett internationellt perspektiv har programmet beskrivits som föredömligt. Flera av Pro Futura-forskarna har valts in i akademier och forskningsråd. I den nyligen inrättade Sveriges unga akademi är Pro Futura-forskare de enda företrädarna för humaniora och samhällsvetenskap. Mellan 1999 och 2011 har 25 forskare antagits till programmet. Av dem är nio i dag professorer.

Programmet är ett samarbete mellan SCAS och Riksbankens Jubileumsfond.

 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Samhällsvetenskap

Taggar

  • forskning
  • humaniora
  • pro futura
  • samhällsvetenskap
  • spetsforskning

Regioner

  • Östersund

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Presskontakt

Hanna Köllerström

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08 506 26 435

Relaterade nyheter

Relaterade event