Pressmeddelande -

Riksbankens Jubileumsfond finansierar forskning inom organisationer utanför akademin

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) finansierar tre nya Flexit-tjänster i samarbete med Rädda Barnen, Lindholmen Science Park och FoU Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund.

Forskningsprojekten har definierats av forskarna, baserat på verksamheternas kunskapsbehov. Förutom forskningsresultaten får organisationerna tillgång till forskarnas kompetens då dessa även är delaktiga i det löpande arbetet.

Flexit har pågått sedan 2010 och är en satsning där RJ söker nya vägar för samverkan mellan forskning och näringsliv, offentlig sektor samt civilsamhälle. De antagna forskarna anställs i två år av organisationen och tillbringar sedan det sista året på en akademisk institution.

Årets Flexit-forskare:

Anna Vogel, Stockholms universitet, i samarbete med Rädda Barnen i projektet Rädda Barnen i en förändrad tid. Inramning och berättelser för organisationens nya identitet

Jenny Wiik, Göteborgs universitet, i samarbete med Lindholmen Science Park i projektet Automatiseringen av journalistiken. Innovation, samarbete och knowledge management vid implementering av AI i nyhetsföretag

Doris Lydahl, Göteborgs universitet, i samarbete med FoU Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund i projektet Välfärdsteknikens värden i FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund – effektiv vård och hållbart arbetsliv eller avlägsen vård och övervakade anställda?

Under senare delen av 2019 utlyser RJ en ny variant av Flexit-programmet. Då presenteras en forskarinitierad Flexit, där forskare i samråd med värdorganisationer bjuds in att skicka in förslag på samverkansprojekt.

Information om de beviljade projekten

Information om Flexit-programmet: Torbjörn Eng, torbjorn.eng@rj.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Samhällsvetenskap

Kategorier

  • doris lydahl
  • jenny wiik
  • anna vogel
  • fou väst/göteborgsregionens kommunalförbund
  • lindholmen science park
  • rädda barnen
  • riksbankens jubileumsfond
  • flexit

Regioner

  • Västra Götaland

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Presskontakt

Hanna Köllerström

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08 506 26 435