Pressmeddelande -

Delårsrapport januari – mars 2006

Första kvartalet • Nettoomsättningen ökade med 56,0 procent till 33,0 (21,2) mkr. • Rörelseresultatet förbättrades till 3,4 (0,9) mkr. • Resultatet efter skatt uppgick till 2,9 (0,1) mkr. • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,3 (-0,9) mkr. • Resultat per aktie 1,0 (0,0) öre. Väsentliga händelser efter periodens slut • En riktad nyemission tillför bolaget 22,2 mkr. Catella Healthcare Investments AS har kommit in som ny ägare. Stille AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför kirurgiska instrument samt undersöknings- och genomlysningsbord. Stille AB grundades 1841 med fokus att utveckla innovativa produkter med hög precision och kvalitet. Stille AB med 52 medarbetare har kontor i Solna, Eskilstuna, Dallas (USA) och i Breda (Nederländerna). Stille AB är noterat på Nya Marknaden.

Ämnen

  • Ekonomi, finans