Pressmeddelande -

Delårsrapport januari-september 2008


Perioden 1 januari - 30 september 2008

 • Nettoomsättningen uppgick till 70,0 Mkr (67,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,4 Mkr (-2,1)
 • Resultat före skatt uppgick till -2,7 Mkr (-3,6)
 • Resultat per aktie -0,56 kr (-1,0)
 • Rörelsemarginalen uppgick till -3% (-3)

Tredje kvartalet 2008
 • Nettoomsättningen uppgick till 21,3 Mkr (20,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,4 Mkr (-2,3)
 • Resultat före skatt uppgick till -0,6 Mkr (-2,7)
 • Resultat per aktie -0,12 kr (-0,75)
 • Rörelsemarginalen uppgick till -2% (-12)

Väsentliga händelser under perioden
 • Stille beslutar att ta över produktionen av ImagiQTM i egen regi, vilket tidigare legotillverkats

Väsentliga händelser efter perioden
 • Stille rekryterar ny CFO

För ytterligare information
Anders Weilandt, VD, Stille, tel. 08-588 580 11

 

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

 • Solna