Pressmeddelande -

Inbjudan till pressmöte

Ändra diskrimineringslagen för funktionshindrade. Skärp sanktioner och låt lagen gälla även för allmänna platser. Den svenska diskrimineringslagstiftningen är idag otydlig. Den är bland annat helt i avsaknad av sanktioner mot de fastighetsägare som inte följer föreskrifterna. 68 procent av fastighetsägarna känner inte ens till vad som krävs av dom. Det är dessutom bara ”enkelt åtgärdade hinder”, som till exempel för höga trösklar och avsaknad av ramper som finns lagstiftade regler kring. Och lagstiftningen täcker bara arbetsliv och högskola och inte allmänna platser. Den 24 februari ska den av regeringen utsedda diskrimineringskommittén redovisa ett nytt förslag kring diskrimineringslagstiftningen. Vi på STIL anser att det behövs en tydligare lagstiftning med skarpare och mer heltäckande lagar som även gäller för allmänna platser. Välkommen till pressmöte kl 14.30 onsdagen den 22 februari på STILs kontor, Arenavägen 63 i Stockholm. Medverkande: Anders Karlsson, advokat som för STIL tagit fram ett utkast till hur den nya lagen bör se ut. Adolf Ratzka, grundare av personlig assistans i Sverige. Hans Filipsson, initiativtagare till Marchen för tillgänglighet. Sture Jonasson, ledamot i STILs styrelse. Själv rullstolsburen sedan 1994. Kontakt: Webbsidor Sture Jonasson www.stil.se 08-158619 www.independentliving.org 0708-158619 www.marschen.se ___________________________________________________________________ STIL är en del av IL-rörelsens globala nätverk och bildades redan 1984. Vi ville visa att den som behövde personlig assistans för att klara vardagen kunde vara arbetsgivare och åstadkomma bättre kvalitet – till samma kostnad som hemtjänsten. Det tog ett decennium, men slutligen röstade riksdagen igenom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade år 1993. Som vi ser det handlar ett liv i egen regi inte om att vi ska göra allt själva eller om att vi inte behöver någon. Mer om att alla, oavsett funktionshinder, kan lära sig att ta mer ansvar och bidra mer till samhället. Självklart ska vi ha samma valmöjligheter som icke-funktionshindrade: gå i samma skola, åka samma buss, handla i samma affär och få ett arbete som passar vår utbildning och kompetens.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm

Relaterade event