Pressmeddelande -

Stille genomför riktad nyemission till Catella Healthcare Investments

Styrelsen för Stille AB (publ) har beslutat att öka bolagets aktiekapital genom en riktad nyemission av 60.000.000 aktier. Aktierna tecknas av Catella Healthcare Investments. Beslutet fattades mot bakgrund av det bemyndigande styrelsen erhöll vid årsstämman den 16 mars 2006. Stille tillförs genom nyemissionen 22.200.000 SEK före emissionskostnader. Nyemissionen medför att aktiekapitalet ökar med 3.000.000 SEK till 18.103.000 SEK och att antalet aktier ökar med 60.000.000 till 362.072.820. Skälet till den riktade emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka ägarspridningen, få in en stark och branschkunnig ägare samt att stärka bolagets soliditet. – Emissionen stärker Stilles finansiella position och ger oss utrymme att säkerställa den spännande framtid vi står inför, säger Claes Stenlander, VD för Stille. Catella Healthcare Investments ingår i Catella AB och investerar i börsnoterade och privata företag inom hälso- och sjukvård, framför allt läkemedelsutveckling och medicinteknik. – Stille har genomfört en turnaround och står nu inför ett expansivt skede i sin utveckling. Genom vår investering ges Stille möjlighet att ytterligare stärka sin position i marknaden, förbättra lönsamheten samt arbeta med fortsatt expansion. Det starka varumärket utgör en mycket intressant bas för fortsatt utveckling inom medicinsk tekniska området, säger Annika Espander, VD för Catella Healthcare Investments. För ytterligare information: Claes Stenlander, VD, Stille, tel. 08-588 580 00 alt. mobil. 0730-333810 Thomas Axelsson, Styrelseordförande, Stille, tel. mobil. 0708-179976 Besök även www.stille.se Stilles AB är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter. Stille AB grundades 1841 och har 50 medarbetare med kontor i Solna, Eskilstuna, Dallas (USA) och Breda (Holland). Stille AB är noterat på Nya Marknaden.

Ämnen

  • Ekonomi, finans